Za jeden kilometr i s příslušenstvím hejtmanství utratí přes 16 milionů, pro stavební práce aktuálně hledá dodavatele. Součástí prací bude přeložka přes Úštěcký potok, dvě odpočívky a další záležitosti. Po dokončení tohoto úseku bude Labská cyklostezka na území kraje stavebně dokončena. Její celková délka v regionu činí přibližně 96 kilometrů. Hejtmanství do její výstavby investovalo přes 400 milionů, jednotlivé úseky byly spolufinancovány z dotací.