Z nominací mohou čtenáři Deníku od 20. února do 15. března 2013 vybírat nejsympatičtějšího dobrovolníka…

Své tipy na lidi, kteří by si ocenění Křesadlo zasloužili, jste mohli zasílat do 31. ledna. „Šestice dobrovolníků Křesadlo převezme v březnu 2013. Slavnostní ceremoniál se odehraje 21. března v prostorách rekonstruovaného Císařského sálu Muzea města Ústí nad Labem. Zde převezme cenu i držitel titulu Dobrovolník sympaťák Ústeckého kraje, o němž rozhodnou čtenáři Deníku," informuje Iveta Strnádková, koordinátorka akce Křesadlo 2012 z DC.

„Smyslem udělování ocenění je nejen poděkovat a ocenit dobrovolníky, ale rovněž sířit myšlenku dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti," doplňuje Lenka Černá, zakladatelka a ředitelka ústeckého Dobrovolnického centra.

Během deseti ročníků udílení ceny Křesadlo v Ústeckém kraji bylo oceněno celkem již jedenašedesát dobrovolníků. A v minulém roce byl díky uváženému rozhodnutí poroty oceněn také první tým.

„Generálním partnerem akce je, stejně jako loni, společnost Knauf Insulation, která dlouhodobě podporuje občanský sektor na Ústecku a na Teplicku. Záštitu nad Křesadlem 2012 převzala OSN," dodává Iveta Strnádková.

Nominovaní:

1. Miroslav NEUMAIER, Teplice

Miroslav Neumaier je nominován za 20letou pomoc v teplické Hvězdárně a Planetáriu. Pomáhá jako průvodce. Zábavnou formou přibližuje návštěvníkům astronomii a samotnou hvězdárnu. Pomáhá také při ochraně přírody jako dobrovolník na nesčetných brigádách např. vyčištění lesa v okolí Blíževedel. Píše články do internetových novin Oustecký swjet, kde se rovněž věnuje ekologii či mezilidským vztahům.

2. Vítězslav NOVÁK, Most

Vítězslav Novák navštěvuje pacienty Hospice v Mostě téměř rok. Funguje hlavně jako posluchač u onkologických pacientů, u kterých je důležité mít někoho, kdo je opravdu vyslechne. Pravidelně 3 – 4 x týdně navštěvuje pacienty, naslouchá jim, nakupuje noviny a různé drobné věci, je velmi trpělivý a ochotný. Dobře se začlenil do celého kolektivu hospice.

3. Jitka KUČEROVÁ, Ústí nad Labem

Jitka Kučerová pomáhá Kiwanis klubu s výrobou panenek pro nemocné děti z Masarykovy nemocnice. Je zapojena do komunity ve Fokusu Labe. Ač má sama zdravotní problémy, pomáhá ostatním klientům s opravou a přešíváním oblečení. Pomáhá při zajišťování řadě akcí.

4. Klára HENDRYCHOVÁ, Děčín

Klára Hendrychová je dobrovolnicí v DC Slunečnice od roku 2011. Přivedla ji sem dcera. V programu Dobré odpoledne pravidelně dojížděla za klientkou s mentálním postižením do chráněného bydlení. Posléze začala doučovat děti ZŠ, které uměla motivovat, a zároveň komunikovala s rodiči. Pomáhá na kulturních akcích jako festival Kramle nebo Dobrovolník roku 2012.

5. Viera HAVLÍČKOVÁ, Ústí nad Labem

Viera Havlíčková se věnuje onkologickým pacientům, které sdružuje Ústecký Arcus. Je nápomocná k zmírnění problémů nových klientek a členek sdružení. Pomáhá jim zvládat danou situaci a vyvést je z nedobrovolné sociální izolace a usnadnit návrat do plnohodnotného života. Od r. 2005 vede Hobby klub Svépomocné skupiny, kde se týdně scházejí ženy a věnují se rukodělné tvořivosti. Každoročně se podílí na organizaci Českého dne proti rakovině. Vzhledem k tomu, že prodělala sama onkologické onemocnění, umí se vcítit do problému.

6. Mgr. Alena VEKENBAUEROVÁ Ústí nad Labem

Alena Vekenbuaerová působí v Dětském domově, kde se svými žáky pořádá prevenci zubního kazu, úrazů, a pořádá pro děti Mikuláše. Píše projekty, aby si děti mohly užít a přitom se poučit. Na Ekofarmě Trnobrany děti získaly díky ní pracovní dovednosti a naučily se sezónním činnostem na farmě.

7. Alena FRITSCHOVÁ, Louny

Alena Fritschová je aktivní členkou pracovní skupiny senioři, při komisi Komunitního plánování v sociálních službách při MěÚ v Lounech. 5 let se věnuje seniorce po těžkém úrazu. Pomáhá jí při doprovodu k lékaři, navštěvuje ji doma i v nemocnici. Navštěvuje i další členy Senior klubu při hospitalizaci na odd. následné péče. Je také nápomocná při dalších aktivitách klubu.

8. Tomáš CHALOUPEK, Louny

Tomáš Chaloupek se angažuje v Klubu českých turistů, Župě Sladkovského v Lounech, finančně podporuje flétnový soubor „Collegium Flautini" a je patronem senior klubu „Pomoc bližnímu". Pořádá charitativní sběr šatstva pro potřebné. Pomáhá osamělým ženám radou nebo odborným zajištěním práce, kterou nemohou samy zvládnout. Pomohl realizovat mnoho plánů senior klubu a byl odborně i finančně nápomocný při úpravách jeho prostor.

9. Silvia KRÖHANOVÁ, Most

Silvia Kröhanová působí jako dobrovolnice v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni. Organizuje pro klientky a děti společný skupinový program na různá témata – Dětské nemoci, Antikoncepce, Letní úrazy a nástrahy, Stravování dětí, Vztah matka – dítě a další. Poutavou formou rozhovorů a her pomáhá klientkám získat kompetence, které často vinou nejrůznějších okolností postrádají.

10. Jan PALEČEK, Kadaň

Jan Paleček usiluje o prosazení dobrovolnictví jako přirozené součásti života společnosti. Propagoval dobrovolnictví prostřednictvím přednášek a workshopů na SŠ. V roce 2006 aktivně podporoval vznik DC v Kadani a posléze se stal jeho prvním dobrovolníkem. Angažuje se jako dobrovolník v programu Dobrovolníci v Nemocnicích, Dobrovolníci pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále se snaží o vznik Chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením, Domácí hospicové péče či asistenční služby.

11. Tým JIRKOVSKÉ SENIORKY, Jirkov

Pěvecký sbor Jirkovské seniorky, působící při MěÚSS v Jirkově, vznikl v roce 2001. Tvoří jej 20 seniorek. Vystupují s českými lidovými písněmi v Domovech sociální péče, v pobytových zařízeních a také např. na benefiční akci „Jirkov jede o 106". Pomocí zpěvu podporují vybavování vzpomínek a tak cvičí paměť seniorů a zdravotně postižených. Svým vystoupením rozdávají radost, naději a pohodu.

12. Anastasia FILATOVA, Ústí nad Labem

Anastasia Filatova dochází do Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Všebořicích od roku 2012 a všichni klienti si ji hned oblíbili. Každé pondělí se s klienty schází na hodině zpěvu. Klienti si vybírají písně, které chtějí zpívat, a dobrovolnice je při tom doprovází na kytaru nebo klávesy.

13. Tým KUŽELKÁŘI, Ústí nad Labem

Skupinu tvoří 4 dobrovolníci, kteří pravidelně jednou týdně pořádají pro klienty DOZP trénink v kuželně. Kuželnu navštěvuje už 30 klientů a dobrovolníci zastávají roli trenérů, průvodů, ale také kamarádů, na které se klienti těší. S každým klientem pracují individuálně a podle jejich potřeb. Každý trénink něco stojí, proto členové týmu podávají projekty a oslovují sponzory. Díky dobrovolníkům tak klienti každoročně získávají peníze na trénování i nákup sportovního vybavení.

14. Olga PLATICHOVÁ, Ústí nad Labem

Olga Platichová pomáhá v Sociální agentuře pracovní konzultantce při vyhledávání vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Několik hodin týdně vyhledává a tipuje vhodná místa a pečlivě zvažuje shromážděné informace, komu by mohly pomoci. Díky její aktivitě se každoročně podaří nalézt zaměstnání desítkám klientů a shromáždit až 60 pracovních míst vhodných pro osoby se zdravotním postižením.

15. Nina MOSKOVKA, Most

Nina Moskovka působí jako dobrovolnice v Nemocnici Most. V březnu 2012 začala navštěvovat dospělé pacienty chirurgického oddělení s nabídkou zapojit se do výtvarných prací. Dochází také na ergoterapii psychiatrického oddělení. Přináší na oddělení nové nápady s výtvarnou technikou, práce s papírem aj. Pacienti jsou velmi rádi v její blízkosti a nenásilně se učí něčemu novému. Výtvarné dílny začali navštěvovat i zaměstnanci nemocnice.

16. Veronika PAGÁČOVÁ, Ústí nad Labem

Veronika Pagáčová začala s dobrovolnictvím na střední škole, kde vymýšlela projekty se spolužáky a uskutečnili např. taneční pro seniory, výlety a hry pro klienty DPS a DD. Věnovala se klientovi DOZP, kterému byla příjemnou společnicí a opatrovnicí. V Dobrovolnickém centru se zapojila do programu Pět P, kde se věnovala již dvěma malým chlapcům. Zde se také zapojuje do sportovních akcí např. půlmartonu, ME v tancích a jiných aktivit pro děti a dobrovolníky. Pomáhá také v Domečku v Tisé a chystá se zavítat i mezi pacienty Masarykovy nemocnice.

17. Dana SCHEJBALOVÁ, Lovosice

Dana Schejbalová působí jako dobrovolnice 10 let. V posledních letech provádí tuto činnost „naplno". Pro lidi z prostředí nemocnic a ostatních center, kteří potřebují pomoc, dělá velmi mnoho, a to prostřednictvím zooterapie. Stará se o svá zvířata se synem a dcerou, aby vraceli do života ostatní.

18. Mgr. Andrea LÖBLOVÁ, Chomutov

Andrea Löblová již čtvrtým rokem působí v Asociaci Pro HANDICAP a snaží se pomáhat postiženým dětem a prosazovat jejich zájmy a potřeby. Pořádá v prostorách chomutovského  Oblastního muzea benefiční aukce a její zásluhou získaly děti z asociace finanční prostředky. Snaží se pomoci i radou, kontaktem na potřebné lidi a tlumočit přání sdružení do „vyšších kruhů".

19. Natálie SCHEJBALOVÁ, Lovosice

Natálie Schejbalová je dobrovolnicí integračního centra Dvůr pod Kořínkou. Již od svých deseti let se účastní aktivit v oblasti ekologické výchovy a zooterapie. Společně s dobrovolnickým týmem navštěvovala zařízení pro klienty se speciálními potřebami, mateřské školy a nemocnice . Připravuje psy pro zkoušky ke canisterapie. Podílí se na přípravě programů pro klienty, je aktivní dobrovolnicí při samotných setkáních a pořizuje dokumentární snímky z těchto akcí. Pomáhala také např. se stavbou výběhu nebo s výkopem rybníčka.