Česká veřejnost vyslyšela výzvu o dárcovství již nepoužívaných kol, která by ještě mohla velmi dobře posloužit dětem právě v Gambii. Darovaných kol je již přes pět tisíc kusů.

V Žatci čekají na kamion

Jedno ze sběrných míst je v Žatci, kde se shromažďování nepotřebných kol ujala Eva Truksová. Podle jejích slov patří žatecké sběrné místo k těm posledním v Česku, která byla otevřena.

„Fungujeme od července a lidé nám za zhruba dva měsíce dodali celkem 55 kol, což je úžasná věc. Dárci jsou nejen z města, okolních vesnic a okresu, ale třeba také z Rakovnicka nebo Liberecka. Každým dnem čekám kamion, který bicykly odveze. Hlavně napište, že akce tím nekončí a lidé mohou kola dávat dál," upozorňuje Eva Truksová. Kola se svážejí do centrálního skladu v Ostravě Koblově, který se nachází v areálu bývalých vojenských kasáren.

Myšlenka projektu Kola pro Afriku vznikla v České republice na počátku roku 2012. Opírá se o osobní zkušenosti zakladatelů projektu, Romana Posoldy a Richarda Gazdy, kteří se účastnili obdobného projektu v anglické organizaci Jole Rider (http://jolerider.org/). Na základě těchto zkušeností a osobního zaujetí byla založena obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku, o.p.s. Společnost si dala za cíl oslovit veřejnost ČR, která má dobrý potenciál rozdělit se o své bohatství a může tak například darováním již nepotřebného kola pomoci přiblížit africké děti ke vzdělání.

Sběrných míst je více než padesát

Za sedm měsíců existence projektu v České republice bylo díky vstřícnosti a dobrovolnému rozhodnutí organizací i jednotlivců otevřeno přes padesát sběrných míst. V těchto sběrnách mohou zájemci zanechat ojetá i nová kola, náhradní díly i kolařské nářadí. „Zatímco u nás je kolo prostředkem převážně volnočasového vyžití, v Africe jde o naprosto zásadní dopravní prostředek, a to i pro cestu do školy. Vedle chůze je doprava na jízdním kole jediným udržitelným způsobem pohybu v Africe," říká ředitel obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku Roman Posolda.

Jak získat peníze na přepravu?

Podle jejího ředitele společnost Kola pro Afriku vyhodnotila po sedmi měsících stav projektu a přistoupila ke krokům souvisejícím s financemi a množstvím darovaných kol.

Ukázalo se, že dobrá vůle darovat něco svého, konkrétně již nepotřebné jízdní kolo, je pro českého člověka zajímavou a schůdnou možností, jak se připojit k charitativnímu projektu. Mnohem složitější cesty jsou k financím, které potřebuje společnost Kola pro Afriku na převoz opravených kol do Gambie. „Náklady spojené s přepravou kol do Gambie se blíží částce 95 000 Kč," pokračuje Roman Posolda.

„Do jednoho kontejneru lze umístit přibližně pět set jízdních kol. První český kontejner chceme vypravit v lednu následujícího roku. Darovaných kol je v tuto chvíli spousta, kola svážíme do centrálního skladu, třídíme, opravujeme. Se sběrem kol pokračujeme, protože tento projekt budujeme jako víceletý charitativní projekt. Hledáme paralelně cesty fundraisingu."

Kola pro další financování

Společnost Kola pro Afriku se proto rozhodla k doplnění strategie získávání financí. A to pomocí darovaných kol, která jsou ale nevhodná pro africký terén. Do Gambie poputují prozatím jen horská kola. Z celkového počtu darovaných kol tvoří horská kola 40 %. Přibližně 30 % kol se nedá použít vůbec, vzhledem k technickému stavu kol. Tato skupina bude z části rozebrána na náhradní díly a z části sešrotována. Zisk z odvozu kovošrotu bude opět použit na přepravu kontejnerů do Gambie. Zbývajících 20 až 30 procent bicyklů nelze použít pro prostředí v Africe.

„Dlouho jsme přemýšleli, jak nejlépe využít tento potenciál v kolech, která je lépe nevozit do Afriky. Tato kola mohou být využita fundraisingově, tedy k získání financí. Jsou to kola často zajímavá nebo i ve výborném stavu, jen nejsou vhodná pro africký terén anebo z důvodu nedostupnosti náhradních dílů. Proto jsme se rozhodli pro následující řešení: Část technicky nejlepších kol z oněch nepoužitelných pro Afriku se budeme snažit prodat přes webové stránky Kola pro Afriku. Výtěžek z tohoto prodeje půjde přímo na převoz kontejnerů k dětem do Gambie. Věříme, že tímto řešením nezradíme myšlenku projektu Kola pro Afriku. Všem dárcům jsme vděčni za pomoc i jejich reakce. Dárce nechceme zradit a zneužít jejich dobrou vůli," vysvětluje Roman Posolda.

Prodej dárci uvidí na internetu

Společnost pracuje na výrobě nové a funkční transparentní internetové prezentace na adrese www.kolaproafriku.cz, kde budou moci dárci a příznivci sledovat prodej těchto kol a využití získané finanční částky. „Společnost Kola pro Afriku si je vědoma, že tímto opatřením nenaplní představu každého jednotlivého dárce, že každé dodané kolo spatří světlo světa z africké půdy. Nicméně věří, že veřejnost chápe zmíněné opatření o využití některých darovaných jízdních kol. Společnost Kola pro Afriku děkuje všem dárcům za již dodaná kola či finanční podporu. Rovněž děkujeme všem příznivcům a fanouškům projektu, kteří darování opotřebeného kola teprve zvažují."

Projekt Kola pro Afriku lze také podpořit zakoupením trička s africkým motivem nebo fotografií ze života v Gambii.

Kontakty na sběrná místa v Ústeckém kraji:

TEREZÍN

Automuzeum, Pražská 400, Terezín (vedle parkoviště Památníku Terezín u Malé pevnosti)
Sběrné místo otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
Kontakt: Renda Tomášek, 777 782 878

ŽATEC

Eva Truksová, 736 419 971
Prosíme dárce o individuální domluvu.