O zařazení na seznam ohrožených památek rozhodla organizace pro evropské kulturní dědictví Europa Nostra po nominaci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. „Poradní skupina složená z patnácti mezinárodních odborníků vybrala nejohroženější místa dědictví na základě jejich historické a kulturní hodnoty a naléhavosti ohrožení, kterému čelí,“ říká k výběru Elena Bianchi z Europa Nostra. Jezeří tu figuruje jako jediná památka z celé České republiky.

Pokud odborníci v dalším, užším kole, Jezeří vyberou mezi sedm nejohroženějších památek, nečeká ho přímá finanční podpora, ale dobré rady. „Program 7 nejohroženějších zvyšuje informovanost, připravuje nezávislá hodnocení, navrhuje proveditelné akční plány pro mobilizaci veřejné a soukromé podpory,“ vyjmenovává Elena Bianchi výhody, které na vybrané čekají. Institut Evropské investiční banky pak pro objekty vypracuje studii proveditelnosti a udržitelnosti obnovy památky. Výběr do užšího kola programu proběhne letos v Březnu.

Boj o záchranu Jezeří je zatím pro památkáře, kteří zámek spravují, nekončící misí. Vydali se na ní po roce 1996, kdy majitel zámku, Martin lobkowicz, vrátil restituovaný majetek zpět státu. Skutečná pomoc a větší práce mohly začít ale až po roce 1999, kdy vstoupilo Jezeří do Programu záchrany architektonického dědictví a získalo od státu větší sumy peněz. „Od té doby se zde udělalo mnoho práce, zámek má dnes nové střechy, krovy, komíny a stropy, v tuto chvíli probíhá obnova divadelního sálu,“ vyjmenovává generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Peníze zámek za posledních dvacet let čerpal nejen od státu, na záchranu památky v minulosti přispělo skrze projekty Evropské unie i Norsko. Podle zprávy norského ministerstva financí bylo pro zámek mezi lety 2005 a 2006 připraveno z norských fondů čtyři a půl milionu euro. „Zámek byl rovněž zařazen do projektu obnovy vládního programu Národní investiční plán,“ doplňuje Naďa Goryczková.

V polovině prosince vydaný dokument zveřejňuje plánované investice v České republice až do roku 2050. Stát vyčlenil pro Jezeří 420 milionů korun. Pokrýt by měly dostavbu a kompletní obnovu hlavní budovy zámku, vznik návštěvnického centra, nové parkoviště, přístupové cesty i zpřístupnění nových interiérů a prohlídkových tras. Začátek mohutné investice se plánuje na rok 2022.

Návštěvu zámku musíte až do dubna oželet, je zavřeno. Jarní výlet si ale užijete. Zámek láká na tři návštěvní okruhy, arboretum a zámecký park. Během sezóny se tu pořádá řada kulturních a hudebních akcí. Od dubna do října probíhají na zámku také svatby.