Vysokoškoláci, kteří chtějí pomoci lépe zacházet s vodou, mohou přihlásit své nápady do studentské soutěže „Pro vodu cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou". Podle pravidel soutěže by měli navrhnout, jak omezit plýtvání vodou, jak ji šetrně čistit a znovu využívat nebo umožnit její přirozené zasakování ve městech i krajině. Nejlepší projekty získají finanční odměny ve výši až 30 tisíc korun.

Uzávěrka přihlášek do soutěže, kterou již po třetí vyhlašuje Nadace Partnerství, je 12. února 2015. Podrobnější informace jsou dostupné na www.soutezprovodu.cz.

Dvě kategorie

Přihlášené projekty by se měly zabývat odpovědným hospodařením s vodou v jedné ze dvou kategorií město a krajina nebo budova a technologie.

„Míst, kde by se mělo začít lépe nakládat s vodou, je v naší zemi mnoho od jednotlivých domácností, přes veřejné i průmyslové budovy až po rozsáhlá území v zemědělské krajině. A tak se studenti mohou zaměřit například na recyklaci šedé vody, efektivní využití dešťové vody, obnovu prostředí kolem řek nebo třeba snížení spotřeby vody ve výrobním procesu," říká koordinátorka soutěže Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.

Až tříčlenné týmy

Soutěže se mohou zúčastnit týmy složené z 1 až 3 členů. Je možné přihlásit rozpracované návrhy, stejně jako bakalářské a diplomové práce nebo již uskutečněné projekty. Kromě stávajících studentů je soutěž přístupná také čerstvým absolventům, kteří školu ukončili v roce 2014.

Soutěž proběhne dvoukolově a ve finále vysokoškoláci představí své nápady odborné porotě. Ta v každé kategorii vybere tři nejlepší projekty, které získají finanční odměny ve výši 5, 10 a 30 tisíc korun. Vítězné projekty Nadace Partnerství zveřejní 26. března 2015 u příležitosti Světového dne vody (22. března).

Dosavadní vítězové

V předchozím, druhém, ročníku soutěže zvítězila dvě inspirativní řešení jedním z nich byl projekt „Brno žít, vodu pít" s cílem zvýšit povědomí Brňanů o městských fontánkách s pitnou vodou. „Za úspěch považujeme, že se konečně podařilo brněnská pítka označit cedulkami s nápisem pitná voda. Snad to přispěje k jejich většímu využití," komentují další vývoj svého nápadu jeho autorky Martina Soldánová a Eva Staffová.

Druhým vítězným projektem se stal návrh nových nábřeží u řeky Svitavy, do nějž autorka Linda Pišová vhodně začlenila mola, schody směřující k vodě, klidná posezení i rybí přechod u jezu, který by zlepšil podmínky pro ryby a další živočichy.

V úvodním ročníku soutěže, v roce 2013, zvítězila tři inspirativní řešení Mechatronická sprcha, která pomáhá snižovat spotřebu vody, projekt využití nanovlákenných filtrů k zachycení obtížně odstranitelných látek při čištění vody a návrh obnovení soustavy rybníků v Milovicích.

A například trojice absolventů Fakulty strojní ČVUT v Praze, autorů Mechatronické sprchy, která zajišťuje při začátku sprchování požadovanou teplotu vody a odpouštěnou vodu zpětně využívá, se rozhodla svůj návrh dál rozvíjet a zjistit, jaký je o něj zájem na trhu.

Je tedy zřejmé, že úspěch v soutěži může být klidně i odrazovým můstkem pro podnikání…