V roce 1900 se Henry van de Velde přesunul díky velkému počtu zakázek do Německa, kde za sebou zanechal mimořádná díla. Letos si nejen naši sousedé připomínají 150. výročí jeho narození.

Umělecký poradce velkovévody

Henry van de Velde přišel do Výmaru v roce 1902, aby zde působil jako umělecký poradce velkovévody. Právě zde se také zasloužil o stavbu umělecko-řemeslné školy. Budovy areálu umělecko-řemeslné školy a umělecké školy jsou dodnes součástí univerzity Bauhaus ve Výmaru. Prohlídky mezi známými budovami, které v současnosti patří ke světovým památkám UNESCO, se na Univerzitě Bauhaus ve Výmaru konají každou sobotu až do listopadu.

Umělecký záměr Henryho van de Velde se jasně odráží v jeho domě „Hohe Pappeln" ve Výmaru, kde se svojí rodinou žil mezi lety 1908 1917. Výstava „Leidenschaft, Funktion und Schönheit" (Vášeň, funkce a krása) konající se ve výmarském Novém muzeu do 23. července reflektuje přínos van Veldeho pro evropskou modernu.

Zvláštní postavení vily Körner

Své umělecké stopy tento umělec zanechal v Německu především v Sasku a Durynsku. Jeho uměleckou tvorbu a díla mohou návštěvníci sledovat na cestě z Výmaru, přes Jenu, Bürgel, Geru a Lauterbach až po Chemnitz. Velký význam má kromě vily Körner také vila Esche, obě se nacházejí v Chemnitz. Zvláštní postavení v tvorbě Henryho van de Velde zaujímá vila Körner, která byla jeho první dokončenou architektonickou stavbou v Německu. Dodnes je autentickým příkladem van de Veldeho pojetí secesního stylu.

Naproti tomu vila Esche vyniká tím, že byla první veřejně přístupnou stavbou tohoto umělce v Německu, ve které se dodnes nachází muzeum jeho díla.

Ve Veldeho liniích je nejen síla, ale také krása

Tvorba Henryho van de Velde (3. dubna 1863 v Antverpách, † 25. října 1957 v Zürichu) zahrnovala architekturu, malířství a návrhářství. Později tvořil také v Německu, kde měl mnoho zakázek a zanechal tak po sobě řadu významných děl.

Která architektonická díla vytvořil?

Například: Nietzscheho archiv ve Výmaru (1902/03), vilu Esche v Chemnitzu (1902/1911), Umělecko-průmyslovou (řemeslnou) školu ve Výmaru (1904-1911), dům Hohe Pappeln ve Výmaru (1907/08), vilu Quisisana v Chemnitzu (okolo 1908), památník Ernsta Abbe v Jeně (1909-11), vilu Körner v Chemnitzu (1913/14), dům Schulenburg v Geře (1913/14).

Pět zajímavostí o Henrym van de Velde

- Uměleckým heslem Henryho van de Velde bylo: „V linii je síla." Proto ve své práci využíval tento umělec zejména linie, nejdříve zakřivené a posléze výhradně lineární.

- Byl opravdu velmi nadaný designér, malíř, architekt, jehož pole působnosti se rozprostíralo od návrhů stříbrných secesních příborů, až po aerodynamické parníky.

- Henry van de Velde vystavoval společně s tehdy ještě neznámým umělcem Vincentem van Goghem a patřil k jeho prvním obdivovatelům.

- Ve Výmaru založil Henry van de Velde saskou velkovévodskou umělecko-řemeslnou školu. Tato škola byla uzavřena v roce 1915, avšak již od roku 1920 se přetvořila pod vedením Waltera Gropia do výmarské školy Bauhausu.

- Ve chvíli, kdy se keramický (hrnčířský) průmysl nacházel v krizi, byl na základě rozhodnutí výmarských vévodů přesunut do durynského Bürgelu. Díky inovativním myšlenkám van de Veldeho došlo k oživení tohoto průmyslu.