Správa Národního parku České Švýcarsko jej proto chce do začátku příští turistické sezony zajistit tak, aby nemohl ohrozit návštěvníky oblíbených soutěsek.

Na nebezpečí upozornilo správu národního parku několik velkých kamenů, které se v minulých dnech do Edmundovy soutěsky zřítily, některé vážily 40 až 50 kilogramů. Takové mohou člověka vážně zranit, případně i zabít. Jeden z nich přerazil dokonce masivní zábradlí u řeky.

Několik týdnů probíhá rekultivace komunální skládky v Mezné na Děčínsku. Skládka je zde asi od sedmdesátých let a vozil se tam odpad z okolí.
Obří skládka z národního parku mizí. Její likvidace potrvá téměř rok

Nedávno proto správa parku shodila dva nejvíce uvolněné kameny. „V závislosti na výsledcích dalšího posouzení stability pak v případě nutnosti bude v lednu příštího roku proveden řízený shoz rozpadajícího se skalního bloku,“ doplnil Salov.

Možné nebezpečí

Vstup do soutěsek je nyní zavřený, u vchodů jsou zábrany a na možné nebezpečí upozorňují cedule. „Kromě nebezpečí pádu kamenů nad soutěskami kácíme přibližně 150 a 180 stromů, které hrozily pádem do koryta řeky. Na tři měsíce je tak z bezpečnostních důvodů zcela uzavřen vstup do soutěsek, abychom mohli v bezpečí na konci března zahájit další turistickou sezonu,“ řekl starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Stejně jako správa národního parku, tak i Hřensko vyzývá návštěvníky Českého Švýcarska, aby do soutěsek nyní nechodili.

Skrytínský zámeček má opět po desítkách let věžičku.
Dáma má zpět klobouk. Skrytínskému zámečku vrátili vrchol věže

Kromě stezky soutěskami je uzavřena také cesta z Mezní Louky k Malé Pravčické bráně, která je po nedávném silném větru zasypána popadanými stromy a kde zároveň hrozí pád i dalších uschlých kmenů.
Hřensko se s řítícími se skálami potýká dlouhodobě. Kvůli ochraně obce vznikl na pravém břehu řeky Kamenice za 130 milionů korun plot, který má zadržet většinu padajících kamenů i stromů.

Velké potíže pak nadělal rozpadající se pískovec na silnici z Hřenska do Německa, na kterou před 11 lety spadlo téměř deset kubíků horniny a zeminy. Na silnici ležel odpadlý kus skály další dva roky, protože nebylo jasné, kdo jej má odstranit a kdo má skálu zabezpečit. Zda majitel pozemku, ze kterého spadla, nebo majitel pozemku, na který spadla. Hřensko nakonec velký kámen opustil za vyhrávání dechové hudby, obec totiž tehdy uspořádala lidovou veselici, kterou slavila uvolnění silnice na Německo.