Stalo se dobrým zvykem na konci jízdního řádu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) uvádět jízdy nostalgických a výletních vlaků. Zájemci o železniční historii mají tak dobrý přehled o všech zvláštních jízdách v daném roce.

Poplatky za užití koleji vzrostly

Od 1. ledna letošního roku došlo k razantnímu zvýšení poplatků za užití kolejí na tratích, na nichž není v současné době provozována pravidelná osobní doprava. Proto nás zajímalo, jak se s touto nepříznivou situací vyrovnají ti dopravci, kteří provozují právě ony u lidí velice oblíbené výletní vlaky. A zda neovlivní tato skutečnost poté v praxi skutečný provoz. Jaký tedy bude osud motoráčků na kolejích pod památnou horou Říp, na Švestkové dráze a na Doupovské dráze?

Přes léto pojedou během víkendů

Pro čtenáře Deníku a milovníky kolejí přinášíme ale zatím dobrou zprávu. Na severočeských lokálkách se budeme i v letošním roce moci povozit v tolik oblíbených motoráčcích. Ať již půjde o nostalgický výletní provoz (KŽC Doprava, s.r.o.) nebo o pravidelné osobní vlaky v závazku veřejné služby (JHMD, a. s.).

Podle informace Bohumila Augusty z Klubu železničních cestovatelů vyjede letos Podřipský motoráček tak, jak je uvedeno v jízdním řádu. Každou sobotu od 7. července do 25. srpna se vydá z Roudnice nad Labem přes Libochovice do Lovosic a do Litoměřic a zpět. Každou neděli od 1. července do 26. srpna pojede poté po trase Roudnice nad Labem-Libochovice-Louny a zpět. V měsíci červnu (2. 23. 6.) a poté v září (8. 9. 29. 9.) se vydá po kolejích také Středohorský motoráček po trase Roudnice nad Labem-Lovosice-Úštěk-Lovosice-Most a zpět. Oproti údajům, které jsou uvedeny v jízdním řádu, pojede ale pouze o sobotách.

Jak sdělil Jan Hruška, budou Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. provozovat po dobu letních prázdnin o sobotách a svátcích, od 30. června do 2. září, opět pravidelné dva páry osobních vlaků na Švestkové dráze (Litoměřice-Lovosice-Most) a jeden pár vlaků na trase Litoměřice-Třebívlice. Díky motoráčkům JHMD, a. s. ožije o letních prázdninách každou sobotu (7. 7. 25. 8.) také Doupovská dráha z Kadaně do Podbořan a do Radonic u Kadaně.

Zpracoval Antonín Kýzl

O vlacích a tratích

Podřipský motoráček

Výletní vlak jezdící o prázdninách dolním Poohřím a dolním Polabím v sobotu z Roudnice nad Labem přes Libochovice do Litoměřic a v neděli do Loun.

Každou prázdninovou sobotu zaveze pasažéry z Roudnice nad Labem do Straškova, Mšeného lázní, vodního hradu v Budyni nad Ohří, zámku Libochovice, Lovosic až do Litoměřic horního nádraží a zpět. Každou neděli můžete navštívit město Louny a jeho okolí. K návštěvě zde též zřícenina hradu Hazmburk či vrchol Lovoše u Lovosic.

Po trati z Račiněvsi do Libochovic se svezete pouze Podřipským motoráčkem. Pravidelná osobní doprava tu byla zastavena v prosinci 2006.

kzc.cz

Švestková dráha

Lokálka z Lovosic do Mostu patří mezi typické lokálky vzniklé na konci 19. století. Pravidelný denní provoz byl zahájen 19. prosince 1898 a trval až do 8. prosince 2007, kdy byl z rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ukončen a koleje osiřely.

Obce se s tímto krokem Ústeckého kraje odmítly smířit, a tak díky usilovné práci starostů a dalších osob mají návštěvníci Českého středohoří stále možnost se do oblasti dopravit vlakem a navštívit tak mnoho zajímavostí Českého středohoří.

Základní údaje o lokálce:

Délka 44 km (s úsekem do Litoměřic 52 km), minimální poloměr oblouků 200 m, maximální stoupání 24 ‰, nejvyšší traťová rychlost 50 km/h, 17 zastávek a stanic.

sd.severoceskedrahy.cz

Doupovská dráha

Doupovská dráha je zhruba třicetikilometrová lokálka z Kadaně do Podbořan, vinoucí se podél Nechranické přehrady, Pětipeskou pánví s výhledy na panoramata Doupovských hor.

Dopraví vás k zámku Krásný Dvůr s jedinečným anglickým parkem, pod Vintířovský vrch s poutní kaplí nebo do zatím neobjeveného cykloturistického ráje pod Doupovskými horami.doupovskadraha.

severoceskedrahy.cz