Společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) v loňském roce dohledala černé odběry za 1 593 000 Kč.

Vynalézavost nemá meze

„K běžným činnostem zaměstnanců vodovodů a kanalizací patří nejen úprava a dodávka pitné vody a čištění odpadních vod, ale bohužel i přešetřování černých odběrů. Vynalézavost nepoctivých zákazníků nemá meze. Neustále nás překvapují nové způsoby, které zákazník použije v domnění, že se na to nepřijde," uvedla Iveta Kardianová.

Dodala: „Mezi nejčastější způsoby černých odběrů patří neoprávněná manipulace s vodoměrem. Zákazníci propichují plastová víka s úmyslem poškodit číselník. Velmi často dochází též k otáčení vodoměru nebo k jeho vymontování. Setkáváme se též s poškozením plomb, za které ručí zákazník. Je povinen si jejich stav při osazování a převzetí vodoměru zkontrolovat."

V roce 2014 dohledali zaměstnanci SčVK v položce vodného černé odběry v celkové výši 19 280 m³ za 778 tisíc Kč. Ve stočném bylo odcizeno 21 632 m³ v hodnotě 815 tisíc Kč.

Udělají cokoliv

Někteří lidé kradou doslova brutálně a primitivně. Nejde jenom o vodu, ale též o plyn a elektřinu.

Např. třiačtyřicetiletá žena v Ústí n. L. po demontování plynových hodin pracovníky energetické společnosti, protože neplatila za odebraný plyn, napojila plyn sama načerno s pomocí gumové duše pneumatiky. Jenže plyn unikal.

Dokonce tak silně, že jeden nájemník cítil v domě plyn a zavolal na linku 158. Na ohrožení domu plynem se přišlo včas.

Pokud jde o vodu, např. v Ústí nad Labem-Předlicích byl odhalen černý odběr obstaraný podobně brutálním způsobem. Zákazník před vodoměrnou sestavou rozkopal zeď a s pomocí přidaného kusu potrubí ve tvaru „T" si zajistil utajený odběr vody. Podle Kardianové tento neoprávněný odběr byl díky moderní technice odhalen.

„Soustavnou kontrolou spotřeby vody a zaznamenáním případných výkyvů se nám daří těmto zákazníkům vyfakturovat spotřebu vody podle speciální metodiky, a navíc je odměnit pokutou," dodala Kardianová.