Neméně důležitá je také kontrola dokladů, formalit i dopravních předpisů. Chybějící dokumenty či problémy s povinnou výbavou v cizím státě totiž mohou dovolenou znepříjemnit například placením pokut či nečekaným pobytem na policejní stanici.

Potřebné doklady

Základním předpokladem pro bezproblémovou cestu autem do zahraničí jsou platné a kompletní doklady. Kromě platného pasu či občanského průkazu motoristé automaticky přibalují do sady dokladů i řidičský průkaz a malý technický průkaz. Do zahraničí je však nutné vzít i další doklady. Například potvrzení o platnosti povinného ručení, které je známo jako zelená karta. Ta je nedílnou součástí dokladů, které po vás budou policisté při silniční kontrole či nehodě v zahraničí vyžadovat. „U zelené karty s sebou berte vždy originál i duplikát. V případě dopravní nehody totiž policie originální zelenou kartu řidiči odebírá. Pokud byste s vozidlem pokračovali v cestě bez duplikátu zelené karty, hrozila by vám zbytečně pokuta," upozorňuje Roman Sznapka, produktový manažer Triglav pojišťovny.

Půjčené auto nebo vyšší věk řidiče

Řidiči nad 60 let by měli mít po ruce také doklad o zdravotní způsobilosti. Dokumenty navíc si musí připravit i motoristé, kteří na dovolenou nevyrážejí vlastním autem, a to prohlášení vlastníka či provozovatele vozidla, že s touto cestou souhlasí. Souhlas s cestou je často vyžadován například v Polsku.

Podobný postup platí i u zahraničních cest se služebním vozem, v němž byste měli vozit potvrzení od provozovatele, že vám vozidlo k cestě zapůjčil. Potvrzení pro firemní vozy musí být navíc přeloženo do cizího jazyka a disponovat notářským ověřením.

Povinná výbava

Ačkoli Vídeňská úmluva, kterou podepsala většina evropských zemí, uvádí, že povinná výbava má odpovídat požadavkům státu, kde bylo vozidlo registrováno, praxe je bohužel jiná. U vozidla s českou povinnou výbavou tak nemusíte při silniční kontrole v cizině uspět.

„Všem řidičům doporučujeme seznámit se s povinnou výbavou cílové země a pokud možno požadavky na povinnou výbavu respektovat. Odvolávat se na Vídeňskou úmluvu je sice možné, ale i pokud by místní policie či soud uznaly, že je cestovatel v právu, což není příliš pravděpodobné, znamená to minimálně značnou ztrátu času," dodává k problematice Václav Špička, vedoucí oddělení BESIP z Autoklubu České republiky.

Některé země mají navíc součásti povinného vybavení zakotveny přímo v pravidlech silničního provozu dané země a nikoli v ustanoveních o povinné výbavě. Pravidla silničního provozu jsou ale závazná pro všechny řidiče bez ohledu na místo registrace automobilu.

Výbavu si přece jen raději doplňte

Požadavky na povinnou výbavu v zahraničí jsou různorodé. V Bulharsku by měl být součástí výbavy hasicí přístroj, ve Španělsku by řidiči s dioptrickými brýlemi měli mít v autě povinně náhradní obroučky. Některé země vyžadují v automobilu dva výstražné trojúhelníky, v zemích bývalé Jugoslávie je specialitou výbavy i tažné lano. Investice do povinné výbavy na dovolenou se nicméně vyplatí. Pokuty za nekompletní povinnou výbavu se totiž v některých zemích pohybují v desítkách až stovkách eur.

Seznam dokladů do zahraničí:
- platný řidičský průkaz a cestovní doklady všech členů posádky vozu
- platný technický průkaz + platná technická a emise
- doklad o zaplacení a platnosti povinného ručení (originál a duplikát zelené karty)
- doklad (ústřižek) o zaplacení dálniční známky (máte-li ji)
- doklad o zdravotní způsobilosti u řidičů nad 60 let
- při použití služebního vozidla při cestě do zahraničí potvrzení od provozovatele vozu, že vám vozidlo zapůjčil
- pokud nejste v technickém průkazu uveden jako vlastník vozu prohlášení vlastníka vozidla, že s touto cestou souhlasí
- mezinárodní poznávací značka (při cestě mimo EU)

Jaké dopravní předpisy je třeba znát:
- povinná výbava
- povolené rychlostní limity
- pravidla převozu dětí a zvířat
- předpisy týkající se svícení
- povolené limity hladiny alkoholu v krvi