Výjimečný, ojedinělý. Takové atributy jistě dobře vystihují charakter projektu, kdy vysokoškoláci, kteří se připravují v oborech pro cestovní ruch, radí odborníkům Národního památkového ústavu (NPÚ). S NPÚ totiž již třetím rokem pokračuje v úspěšné a výjimečné spolupráci Vysoká škola obchodní v Praze. Její studenti navrhli atraktivní produkty, díky nimž se měla zvýšit návštěvnost v pěti vybraných památkových objektech pod správou NPÚ. Jedním z nich je i zámek Velké Březno.

Hledání pokladu i Halloween

Hledání pokladu, kvízy, kostýmové prohlídky, Halloweenský víkend a další významné dny v roce to vše by podle studentů a NPÚ zvýšilo návštěvnost a výdělečnost zámku. Velké Březno, které je výrazně spjato s osobností zakladatele hraběte Karla Chotka, je nejmenším zámkem pod patronátem NPÚ. Podle studentů je však právě velikost, rodinná atmosféra a osobní přístup zaměstnanců jeho velkou devizou.

Navrhují využít významných dnů v roce pro uspořádání zajímavých akcí atraktivních pro návštěvníky, například Halloweenský víkend se zavíráním okenic, Dětský den nebo První máj. Dobovou atmosféru a rod Chotků chtějí turistům přiblížit prostřednictvím kostýmových prohlídek. Pozornost návštěvníků navrhují testovat už na vstupenkách. Každá by měla na zadní straně otázku týkající se rodiny Chotků a odpověď by se návštěvníci dozvěděli na konci prohlídky.

Také zámecký park by mohl ožít řadou aktivit pro děti i dospělé. Studenti navrhují hru Hledání pokladu hraběte Chotka. Cestu k pokladu by ukazovaly různé nápovědy, jako například ta, která odkazuje na strom vonící po čerstvě upečených buchtách.

Do nejmenších detailů

Všechny projekty jsou vypracovány do nejmenších detailů a připraveny k realizaci. Všechny návrhy jsou důkladně propočteny a projednány s dodavateli, místními producenty a příslušnými orgány. Jednotlivé programy jsou navrženy tak, aby na sebe navazovaly a jeden tzv. zaplatil druhý. „Vypracování projektu bylo velmi časově náročné, příprava zabrala čas nejen trávený ve škole, ale hlavně mimo školní dobu. Spolupráce mezi jednotlivými členy týmů probíhala podle našich představ, což se nakonec pozitivně projevilo v závěrečné verzi marketingové studie," říká Kamila Teřlová, studentka Vysoké školy obchodní v Praze, jedna z autorek projektu.

Projekt na podporu zámku Velké Březno vznikl v rámci výuky na VŠO pod odborným vedením pedagogů a v úzké spolupráci s NPÚ. Kromě zámku Velké Březno se zaměřili ještě na klášter Plasy, hrad Rožmberk a zámky Ratibořice a Jaroměřice nad Rokytnou. „Práce na projektu pro nás byla velmi přínosná. Měli jsme možnost vyzkoušet si teoretické poznatky a manažerské schopnosti v praxi. Zámku Velké Březno bych jménem celého týmu popřála hodně spokojených návštěvníků, kteří si z prohlídek či kulturních akcí odnesou nezapomenutelné zážitky, například z námi navrhované hry Hledání pokladu hraběte Chotka," doplňuje Kamila Teřlová.

Loni návrhy pro Středočeský kraj

V loňském roce navrhli studenti inovativní projekty pro pět památkových objektů ve Středočeském kraji. Návštěvníci tak mohli nově absolvovat například prohlídky po stopách magistra Kelleyho na Křivoklátu, proměnily se programy na zámku v Mníšku pod Brdy a Konopiště vylepšilo komunikaci a navázalo spolupráci s místními a neziskovými organizacemi.

Státní zámek Velké Březno

Jeden z nejmladších, nejmenších, ale zároveň i nejkrásnějších zámků v České republice. Byl totiž postaven mezi lety 1843-1845, a to pro tehdejšího nejvyššího purkrabího Českého království, hraběte Karla Chotka z Chotkova a Vojnína. Původní zámek byl postaven ve stylu pozdního rakouského empíru a Chotkův vnuk ho mezi lety 1885 1910 přestavěl ve stylu romantické neorenesance.

Půvabné, do všech detailů zařízené zámecké interiéry vybavené dobovým nábytkem Vám připomenou život šlechtické rodiny Chotků na konci 19. století, tedy v době, kdy na zámku pobývala také Žofie Chotková, vnučka zakladatele zámku, která se později stala manželkou následníka habsburského trůnu Ferdinanda d´Este a která byla spolu s ním v roce 1914 zastřelena při sarajevském atentátu, jenž se stal záminkou k vypuknutí 1. světové války.

Zámek je obklopen nádherným, na Ústecku jedinečným přírodním anglickým parkem s množstvím vzácných stromů a keřů. Zdroj: www.zamek-vbrezno.cz