Do Elektrárny Prunéřov se na pozvání Skupiny ČEZ sjelo 27 studentů 9 středních škol v České republice, aby zde za dohledu svých pedagogů a hostitelů složili takzvanou energetickou maturitu.

Předcházejí jí dva dny poznávání všeho, co souvisí s provozem hnědouhelné elektrárny a výrobou elektrické energie. Akce se zde konala už potřetí a studentům se při ní věnoval i Otakar Tuček, ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov.

Teorie i praxe

„Energetická maturita je třídenní program určený vybraným žákům z našich partnerských škol zaměřených na elektrotechniku a energetiku. Tento projekt je specifický tím, že studenti získají za dva dny nejen základní teoretické znalosti, ale uvidí i provoz elektrárny v praxi. Setkají se s jejími zaměstnanci a poznají i své kolegy z dalších škol, kteří mají podobné zájmy," přibližuje smysl vzdělávacího projektu Jiřina Horáková, náborový specialista ze Skupiny ČEZ.

Studenti byli vůbec první, kdo se mohl podívat do nového infocentra, na velín a do zmodernizované strojovny Elektrárny Tušimice, jejíž komplexní obnova finišuje. Zpestřením byl výlet na malou vodní elektrárnu Želina.

Debatovalo se na téma energetické koncepce České republiky, o postavení uhelné energetiky v Evropě, jejím vlivu na životní prostředí, přednášky byly na téma palivový cyklus, či čištění kouřových plynů. Poprvé byla zařazena přednáška a beseda na téma Jaderná energetika a aktuální souvislosti.

Účastníci vytvořili výjimečně aktivní a „zapálenou" skupinu, o čemž svědčí nejen spousta dotazů na energetiky, ale i zájem o psychodiagnostiku na jaderné elektrárně Temelín. Její zdárné absolvování je vstupní branou pro případnou práci na pozici operátora reaktoru.

„Třetí den pak na všechny čekala energetická maturita v podobě vědomostního a kreativního testu. Samozřejmě, že jí předcházely dva dny přednášek, během nichž se například seznámili s palivovým cyklem, čištěním kouřovodů, ukládáním vedlejších energetických produktů, elektročásti uhelné elektrárny a podobně, včetně vlivu elektráren na životní prostředí. Samozřejmostí byla i exkurze po elektrárně Prunéřov II," říká dále Jiřina Horáková.

Vybrali je učitelé

Energetické maturity se zúčastnili vybraní studenti ze středních škol v Chomutově, Ústí nad Labem, Děčíně, Liberci, Plzni, Kladně, Chrudimi, Praze a západočeském Ostrově. O jejich výběru vždy rozhodují tamní pedagogové. Ti totiž nejlépe vědí, který z jejich žáků má o energetické obory opravdový zájem a chce se jim věnovat i v budoucnu.

To potvrzuje i Jindřich Tuzar, učitel energetiky na Střední průmyslové škole strojní a dopravní v Děčíně: „Jsme tu se třemi studenty z třetího ročníku. Maturity se přitom účastníme pravidelně a pokaždé vybírám ty, o nichž vím, že se chtějí energetickým oborům věnovat i v budoucnosti. Samozřejmě rozhoduje prospěch, takže vždy jedou ti nejlepší."

Jak ještě Jindřich Tuzar kvitoval, spolupráce se Skupinou ČEZ je vždy na vysoké odborné úrovni. „Výklad během teorie i praktických návštěv provozu nemá chybu, perfektně je o nás postaráno i po osobní stránce."

„Určitě bych se rád dostal na nějakou vysokou školu se zaměřením na energetiku. Baví mě to a proto jsem i tady. Nejvíce mě pochopitelně zajímá vlastní provoz elektrárny, jak vše funguje a kdo má jaký provoz na starosti a co obnášejí jeho pracovní povinnosti. Myslím, že jsou to pro mne zkušenosti k nezaplacení," říká například Lukáš Gavrun, student Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně.

Daniel Jackmann, rovněž student třetího ročníku ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci, k tomu dodává: „Být tady je ideální příležitost prohloubit zajímavou a hlavně praktickou formou výuky své znalosti. Líbí se mi tu a určitě se dozvím něco nového, co mi možná pomůže během přijímacího pohovoru na vysokou školu."

Absolventi Energetické maturity v jejím závěru psali znalostní test. Nejlepší místa v testech obsadili studenti průmyslových škol z Chomutova, Liberce a Děčína. Králem maturity byl vyhlášen student SPŠ a VOŠ Chomutov Petr Petzet, který zvažuje po maturitě pokračovat ve studiu na ČVUT v Praze.

Tento nadaný student vyhrál i soutěž o novou „hlášku" na trička pro další ročníky projektu Energetická maturita. Ta bude ovšem překvapením až pro následovníky letošních absolventů energetické maturity.