Šest tisíc návštěvníků navštívilo v průběhu roku 2008 loretánskou kapli s ambity v Rumburku. Celoročně přístupná barokní památka nabídla kromě samotné prohlídky objektu řadu kulturních akcí a proběhlo zde několik církevních slavností. Připraveno bylo devět výstav, které návštěvníky zavedly, např. do Amazonie a Japonska, či je seznámily s dosud neznámou historií kapucínského kláštera v Rumburku. Během doprovodných akcí si obyvatelé Rumburku a turisté mohli projít nejseverněji umístěnou loretu v Evropě v nočních hodinách nebo za doprovodu barokní hudby. Loretu v Rumburku spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Pro rok 2009 je v architektonicky cenném objektu Lorety v Rumburku připraveno osm výstav. „Po dvou letech bude k vidění klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Od občanského sdružení Antikomplex z Prahy k nám zamíří aktualizovaná výstava dobových fotografií z pohraničních oblastí České republiky „Zmizelé Sudety“. Čtyři sakrální památky Šluknovska, spojené osobou císařského dvorního architekta Johanna Lucase Hildebrandta, se představí na výstavě „Architektonické plány Johanna Lucase Hildebranta pro sakrální panství na Šluknovsku“. Opětovně návštěvníky seznámíme s exponáty z loretánského depozitáře. Letos představíme dřevěné malované kulisy, využívané před rokem 1945 Spolkem kostelních her z Rumburku,“ zve k návštěvě páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Jiříkově, Rumburku a okolí.

V mariánském poutním místě z počátku 18. století je připraveno několik církevních slavností. V květnu to budou májové pobožnosti a v sobotu 1. 8. 2009 odpustková slavnost Porciunkule (slavnost Panny Marie Andělské), celebrovaná P. Markem Sochou OFMCap. V sobotu 12. 9. 2009 bude v Rumburku celebrovat slavnost posvěcení loretánské kaple litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Pro rok 2009 jsou připraveny rovněž akce pro rodiny s dětmi. „Během Loretánské noci 2009 bude po třetí připraveno netradiční zpřístupnění nejvýznamnější rumburské památky v průběhu večerních hodin pátku 22. 5. 2009. Hudební a divadelní vystoupení pro děti, vystoupení místních dětských pěveckých sborů nebo Den otevřených dveří památky se chystá na sobotu 12. 9. 2009 během XIII. ročníku Loretánských slavností,“ řekla průvodkyně z rumburské Lorety Barbora Hildebrandtová.

Rumburská loreta je přesnou kopií italského originálu a nejsevernější loretou v České republice. Architektonicky cenná Santa Casa (tj. Svatá chýše) je kopií domku P. Marie v Nazaretu, v němž byl vychován Ježíš. Roku 1964 byla Loreta v Rumburku vyhlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři kaple v ambitech. Loretánský komplex je opětovně od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z ČR a zahraničí. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1998 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Kulturní památka je přístupná celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlých ambitech nebo kostele sv. Vavřince konají příležitostné mše svaté, výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707–2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“, „Kapucínský konvent v Rumburku (1683–1950)“.

KLÁRA MÁGROVÁ