Velkoformátové panely prostřednictvím fotografií a krátkých textů přináší stručnou historii vybraných sakrálních památek, jejich stavební vývoj, uskutečněné opravy i výhled do budoucna. Výstavu připravil spolek Omnium ve spolupráci Heimatplfegerin der Sudetendeutschen.

Výstava v Loretě Rumburk probíhá od začátku srpna do konce října. Přístupná je od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. V srpnu je možné ji navštívit i v neděli od 10.00 do 17.00 hod. Vstupné je 60 a 40 Kč.

"V minulých dvou desetiletích se podařilo ve spolupráci českých spolků, měst a obcí a německých krajanských organizací zachránit velké množství památek na území České republiky v oblastech bývalých Sudet. Většina objektů se dostala do velmi špatného stavu v důsledku problematického vývoje památkové péče v komunistické éře. Přes všechny tyto úspěchy a vzájemnou spolupráci obou stran zůstává, zejména v příhraničních oblastech, velké množství sakrálních památek, které jsou stále ve velmi zuboženém stavu, opuštěné a čekají na své zachránce. Jsou to památky osiřelé," řekl o výstavě Jakub Děd ze spolku Omnium.

Slavnosti v Rumburku.
FOTO: Rumburské slavnosti táhly na Ledeckého i Mercuryho