Kulaté výročí bude slavnostně připomenuto v říjnu na svátek sv. Františka z Assisi, jemuž je svatostánek zasvěcen. Aby se toho ale kostel „dožil" potřebuje péči, které se mu donedávna nedostávalo kvůli nedostatku prostředků.

Proto se z iniciativy nejen místních věřících, ale i německých rodáků, začaly shromažďovat peníze na opravu. Převážně od drobných dárců z Německa, Čech, Rakouska i Švýcarska se podařilo postupně nashromáždit už přes 82 tisíc eur. Česko-německý fond budoucnosti poskytl dotaci ve výši 40 000 eur. To umožnilo loni zahájit první etapu stavebních prací na sanaci kostela – tedy opravu věže, do které silně zatékalo.

Těžištěm oprav byly kamenické práce na špici věže, opravena byla podlaha ochozu, zpevnění kamenného zábradlí a obnova zdobných prvků. Tato první etapa, na kterou bylo vynaloženo asi 70 tisíc eur, byla dokončena letos v červnu.

V pátek 20. července byly provedené opravy předány výmarské projekční kanceláři, která zpracovávala projektovou dokumentaci. V sobotu 21. července proběhlo slavnostní zakončení první etapy sanace. Na kostele je ale ještě dost práce; místní věří, že se podaří sehnat další dotace na opravy.