Římskokatolická farnost v Děčíně – Podmoklech zve děčínskou veřejnost na zámek, kde se pod názvem „Nevidíme (to) černobíle“ uskuteční diskusní setkání na téma násilí a extremismu. Účast na tomto večeru přijali Václav Malý, světící biskup pražský, herec a hebraista Jaroslav Achab Haidler, pravoslavný kněz David Dudáš a profesor Univerzity Karlovy v Praze Zdeněk Kučera.

Na pořádání tohoto večera se kromě Zámku Děčín, p. o., aktivně podílí Husův sbor v Děčíně a podpořili jej rovněž představitelé dalších křesťanských církví a židovské náboženské obce.

„Chceme společně diskutovat o násilí a extremismu v naší společnosti“, říká iniciátor setkání podmokelský farář František Jirásek. „Názor, že násilí, rasismus a xenofobie jsou nepřijatelné, převládá v médiích, školách, v celém veřejném prostoru. Přesto se s rasovou nesnášenlivostí kolem nás setkáváme. Možná dostatečně nemluvíme o skutečných důvodech, které vedou k odmítnutí každé ideologie nesoucí v sobě nenávist k druhým lidem a neúctu k lidskému životu“, vysvětluje farář Jirásek. „Přitom tyto ideologie jsou v přímém rozporu s podstatou člověka jako bytosti vybavené nezcizitelnou důstojností. Bytosti, která se rozvíjí, když druhé lidi miluje, a ne když je nenávidí“, dodává.

„Kdo je náš bližní? Komu máme pomáhat? Jsme přesvědčeni, že našim bližním je každý člen lidské rodiny. To nijak nebrání tomu, abychom své bližní z jiných kultur či z jiných etnik viděli pravdivě – bez negativních předsudků i naivních idealizací. Jsme povinni každému v rozumné míře pomáhat při jeho cestě k nalezení důstojného života. Projevy rasové nenávisti a nesnášenlivosti jsou s tímto v přímém rozporu“, říká.

Od akce si pořadatelé slibují, že pomůže odkrýt hlubší důvody pro odmítnutí rasismu, xenofobie, extremismu a všech ideologií, které plodí nenávist nebo neúctu k životu jakékoliv lidské osoby.

Večer v Rohovém sále děčínského zámku se koná již tuto středu 2. prosince od 18:00 hodin. Vstup je volný. Výtěžek z prodeje triček a upomínkových předmětů je určen na podporu vzdělávání dětí v Africe.

MILOŠ VAVŘIČKA