Loretánské slavnosti se v barokní památce pořádají popatnácté jako připomínka dostavby a vysvěcení loretánské kaple Panny Marie, k němuž došlo 15. září 1707. Tři sta let starý areál se současně připojí ke Dnům evropského dědictví. Letošní program přinese ukázky renesančních tanců a historickou módní přehlídku od středověku po 20. století. Dětem jsou určeny hudební pohádky Dagmar Čemusové. Hudebním bonbónkem jsou Sibylská proroctví renesančního skladatele Orlanda di Lassa v podání děčínského souboru Collegium Verbascum. Připraveno je tvoření ve výtvarných dílnách a výstava fotografií Cesty Franze K.

Zájemci se během komentovaných prohlídek podívají s průvodcem do běžně nepřístupných prostor. Letos se mohou těšit na nově restaurované malby a sochy v objektu Svatých schodů. Slavnost výročí posvěcení loretánské kaple celebruje od 10.00 h. v přilehlém kostele sv. Vavřince P. Karel Havelka. O zpěv se postará Svatovavřinecký chrámový sbor z Jilemnice. Celodenní vstupné stojí 30 Kč, snížené 15 Kč, děti mají vstup zdarma. Loretánské slavnosti 2011 v Rumburku pořádá při příležitosti Dnů evropského dědictví Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a město Rumburk za přispění Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Propagace akce je podpořena z Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad, opatření 4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu.

„Letošní zaměření Loretánských slavností na renesanční hudbu a tanec není náhodné,“ vysvětluje páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje katolické farnosti v Rumburku a okolí. „Jednotlivé objekty Lorety v Rumburku byly postaveny v průběhu 18. století. Samotná rumburská Svatá chýše byla vybudována v období baroka jako přesná kopie italské renesanční stavby. Slavná Loreta u Ancony má podobu zdobné schrány, která ukrývá zdivo ze Svatého domku, v němž v Nazaretu žila Panna Maria, Ježíš a Josef. Loreta v Rumburku byla postavena v letech 1704-1707 podle projektu architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně. Do roku 1709 byla doplněna o bohatou sochařskou výzdobu saského sochaře Franze Bienera, která zpodobňuje postavy proroků a Sibyl. Ty jako první přinesly zastřená svědectví o příchodu Spasitele,“ dodává P. Jozef Kujan. Do let první světové války patřila rumburská Loreta k významným mariánským poutním místům a spravovali ji kapucíni z blízkého kláštera. Od roku 1996 prochází celkovou rekonstrukcí. Ročně ji navštíví na 7 000 návštěvníků.

PROGRAM:
Loretánské slavnosti 2011
sobota 17. 9. 2011, 10.00-17.00 hod., loretánský areál v Rumburku
10.00-11.00 slavnost výročí posvěcení loretánské kaple, celebruje P. Karel Havelka, zpívá Svatovavřinecký sbor z Jilemnice (kostel sv. Vavřince)
10.00-10.05 zahájení (nádvoří Lorety)
10.05-10.20 Graciella (soubor renesančního tance z Varnsdorfu, nádvoří Lorety)
10.25-10.55 Historická módní přehlídka od středověku po 20. století (The Wings z Liberce, nádvoří Lorety)
11.00-11.30 Já jsem muzikant (hudební pohádka Dagmar Čemusové z Českého Dubu, nádvoří Lorety)
11.40-12.10 Italská renesanční světská hudba (soubor Collegium Verbascum z Děčína, kostel sv. Vavřince)
13.00-13.30 Historická módní přehlídka od středověku po 20. století (The Wings z Liberce, nádvoří Lorety)
13.40-14.10 Karneval zvířat (hudební pohádka Dagmar Čemusové z Českého Dubu, nádvoří Lorety)
14.20-14.50 Sibylská proroctví Orlanda di Lassa (soubor Collegium Verbascum z Děčína, loretánská kaple Panny Marie)
15.00-15.40 renesanční hudba René Habicha a Jana Dvořáka (ambit Lorety)
15.50-16.10 představení restaurovaných Svatých schodů
16.30-17.30 koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky (kostel sv. Vavřince)
Doprovodný program:
Výstava černobílých fotografií Cesty Franze K., komentované prohlídky a zpřístupnění běžně nepřístupných prostor, tvoření ve výtvarných dílnách, prodej rukodělných výrobků a regionální literatury s občerstvením.

Autor:Klára Mágrová