Tři desítky účinkujících zahájí druhý ročník Loretánské noci v Rumburku. Před osvětlenou loretánskou kaplí vystoupí spojené soubory Základní umělecké školy Rumburku Novus a Komorní soubor Šluknov, dále Komoráček z Jiříkova a Chrámový sbor z Vilémova. V pátek 23. 5. 2008 se od 20.00 hod. v rumburské Loretě koná druhý ročník Loretánské noci. Jedná se o kulturní akci, pořádanou v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2008. Barokní památkou bude znít renesanční a barokní hudba. Zájemci si budou moci vytvořit vlastní grafiku, vyrobit svíčku ze včelího vosku, nebo složit skládanku z papíru. Druhou Loretánskou noc pořádá vlastník Lorety, Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk, ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Rumburku, Domem dětí a mládeže v Rumburku a Textilní dílnou Gawain.

„Ve Svaté chýši se odehraje herecký vstup, který přiblíží kapucínské správce lorety. Loretánská kaple bude osvětlena pouze svíčkami, k poslechu budou znít původní skladby, které se před 2. světovou válkou hrály v loretánském areálu. Gábina Doušová, redaktorka Rumburských novin, a farář Filip Šimonovský z Českobratrské církve evangelické budou číst pověsti z knihy Historie Šluknova od Borise Trantiny. Zástupci Města Rumburk ve 21.00 hod. představí nově vydanou brožuru "Město Rumburk. Průvodce historickým městem, ležícím v nejsevernější části České republiky“,“ přiblížil program II. Loretánské noci v Rumburku páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí.
Populárně naučná přednáška "Heinrich Lumpe, čestný doubický muž" přiblíží ve 22.00 hod. osudy nevšedního rodáka z Doubice.
„Přednáška bude zcela v režii Jiřího Hamáčka z Doubice, recesisty a předsedy občanského sdružení Spolku přátel Doubice. Posluchači uvidí fotografie a podle zájmu i film, natočený o H. Lumpem. Přednáška bude pojata spíše nevážně, než jako klasický historický výklad,“ řekla průvodkyně Barbora Hildebrandtová z rumburské Lorety. Heinrich Lumpe (1859-1936) byl rodákem z Doubice u Krásné Lípy. Po vyučení obchodníkem převzal v Ústí nad Labem rodinný podnik a proměnil ho ve velkoobchod se železářským zbožím. Velmi skromný lidumil v Ústí nad Labem r. 1908 založil první ptačí rezervaci ve střední Evropě. Po druhé světové válce na ni navázala zoologická zahrada.

Nejdelší ručně filcovaný koberec v Čechách představí pracovníci textilní dílny Gawain. Dobovou hudbu a lidové písničky přiblíží dívčí pěvecké trio La Farfalla a renesanční hudbu Honza Dvořák a René Habich z dua HADR. Regionální literaturu nabídne Kruh přátel muzea Varnsdorf, turistickou literaturu pak Klub českých turistů z Krásné Lípy. V loretánské kapli proběhne mše svatá a májová pobožnost. K letošnímu Festivalu muzejních nocí 2008 se připojilo 96 měst a 136 institucí. V Ústeckém kraji se k festivalu kromě Rumburku přihlásila muzea či galerie v Teplicích, Žatci a Litoměřicích.

Podrobnosti o rumburské loretě
Rumburská loreta je přesnou kopií italského originálu a nejsevernější loretou v České republice. Architektonicky cenná Santa Casa (tj. Svatá chýše) je kopií domku P. Marie v Nazaretu, v němž byl vychován Ježíš. V Rumburku ji podle projektu Jana Lucase Hildebrandta založil majitel panství kníže Antonín Florián Liechtenstein. K vysvěcení objektu došlo 15. 9. 1707. Loretánský komplex tvoří kromě loretánské kaple ambity, klášterní kostel sv. Vavřince a bývalý kapucínský klášter.
Rumburská loreta byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po zrušení rumburského kapucínského konventu, byla pro běžné návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla Loreta vyhlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři kaple v ambitech. Loretánský komplex je opětovně od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z ČR a SRN. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1998 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. V roce 2007 si Loreta Rumburk připomenula 300 let od dostavby a vysvěcení. Kulturní památka je přístupná celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 hod. V roce 2007 objekt navštívilo na 6 000 návštěvníků.

Klára Mágrová
koordinátor projektů