Čedičové těleso Zlatého vrchu vzniklo nejméně ve třech časově oddělených fázích vulkanické činnosti. Roztavený čedič pronikl z nitra země k povrchu, kde utuhl do podoby kamenných sloupů. Na přelomu 19. a 20. století se tu čedič těžil, těžbu přerušil v roce 1940 říšskoněmecký zákon na ochranu přírody, po válce však těžba byla obnovena a pokračovala až do 70. let minulého století. Čedičové sloupce se do té doby vyvážely až do Nizozemí jako stavební materiál k budování přímořských hrází. Jde o národní přírodní památku, která byla vyhlášena v roce 1964 a zaujímá plochu 4,1 hektaru. Kamenné sloupy jsou dlouhé až 30 metrů. Natáčela se tu také scéna z pohádky Hodinářův učeň. Asi půl kilometru od Zlatého vrchu se nachází také Stříbrný vrch, který nabízí výhledy do okolí.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 28. ledna, uvedeme správnou odpověď.

V minulém díle jsme se ptali, zda poznáváte městečko, v němž se nacházela nejstarší sklářská huť v Evropě. Správná odpověď byla: Chřibská.