Přírodní rezervace byla zřízena v roce 1982 Okresním národním výborem v Děčíně na ploše přesahující 100 hektarů. Zahrnuje plochu rybníka o velikosti 36 hektarů, který je tak největší vodní plochou v okresu Děčín, a rozsáhlou přilehlou oblast tvořenou mokřady, rákosinami, podmáčenými loukami a vlhkým lesem. Společně se sousedním rybníkem se jedná o důležitou ornitologickou lokalitu. Hnízdí tu řada ptáků, například jeřáb popelavý, potápka velká nebo rákosník velký, potkat tu můžete i čápy, orly mořské nebo potápky rudokrké. Kolem rybníka vedou turistické trasy, včetně stezky pro vozíčkáře.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 10. března, uvedeme správnou odpověď.

V minulém díle jsme se ptali, zda víte, kde se nachází park dřevěných soch, který si počtem řezbářských děl před několika lety vysloužil své místo v České knize rekordů. Správná odpověď byla: V Doubici.