První písemná zmínka o obci, ležící v údolí Lučního potoka, pochází z roku 1449. Původní název obce má základ ve staroslovanském názvu, který znamená „krásný potok“. Dominantou obce je barokní areál kostela Navštívení Panny Marie, postaveného v letech 1709-1712, s budovou bývalé fary. Kostel s areálem hřbitova je od roku 1966 zapsaný jako kulturní památka, současně byla jako samostatná památka zapsána i fara. Východně od obce se nachází Anenský vrch s poutní kaplí sv. Anny a s křížovou cestou.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 9. června, uvedeme správnou odpověď.

V minulém dílu jsme se ptali, zda poznáváte větrný mlýn a rybník v jeho bezprostřední blízkosti. Správná odpověď byla: Světlík, Horní Podluží.