Obec byla založena v roce 1548, roku 1587 byla obci udělena císařem Rudolfem II. plná městská práva. Po druhé světové válce však byla správa obce podřízena jednotné soustavě národních výborů, v jejímž rámci už nebyl uznán městský status jak tomuto, tak i řadě dalších míst. Status města nikdy obec zpět nedostala. Větší část obce byla v roce 1992 prohlášena za městskou památkovou zónu. Mezi kulturní památky patří hned několik podstávkových domů, kostel s farou, sloup se sochou svatého Vavřince, několik dalších soch, nedaleký hrad či kaple u křížové cesty. V roce 1998 získala obec titul Vesnice roku v programu obnovy venkova.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 26. května, uvedeme správnou odpověď.

V minulém dílu jsme se ptali, zda víte, kde se nacházejí Kovářova či Pastevní stezka, které nabízejí zajímavá zastavení. Správná odpověď byla: V Růžové.