Mládě medvěda hnědého - karpatského se narodilo letos, a to 24. ledna.

Jeho kmotrou je populární zpěvačka Eva Pilarová spolu se svým manželem Janem Kolomazníkem. Mladé medvídě pochází ze soukromého, profesionálního chovu pana Jaroslava Kani, který vychovává své svěřence pro účely filmu. Jde tedy o zvířecí filmové herce.

Jaroslav Kaňa je osobností známou nejen u nás a v Evropě, ale i ve světě. Chová totiž jednoho medvěda syrského, což je jediný medvěd hnědý tohoto poddruhu medvěda hnědého v České republice.

To ale není všechno, dále má ve svém chovu ještě dva medvědy karpatské, ocelota velkého, tygra ussurijského, dospělého lva a také mládě medvěda karpatského.

Přednáška, kterou absolvovaly děti ve Verneřicích je svým pojetím naprosto ojedinělá; podle organizátorů navíc jediná v celém Česku. Na děti čeká on–line kvíz, kde je jim položena otázka a zároveň mají na výběr tři až pět odpovědí. Jde tedy o školu hrou.

Učitelé tento způsob přednášky vítají, děti prý on–line kvíz zaujme mnohem více, než jenom monotonní povídání.