Dopoledne předsedal mši svaté. Slavnostní liturgii provázel pozounový orchestr z Gross Postwitz a Vilémovský chrámový sbor. V poledne byl vzácný host přijat na slavnostním obědě se zastupiteli města starostkou Evou Džumanovou a odpoledne společně navštívili městský šatník.

Autor: Josef Halada