Ta se stala partnerem Sluneční školy v Kargyaku v dalekých Himalájích. Malšovické děti sepisují dopisy, kreslí obrázky, a tím se připravují na první společnou akci. Ta se koná 18. května od 10 hodin právě v ZŠ Malšovice s názvem Den otevřených dveří – oficiální zahájení spolupráce. Občanské sdružení Surya připravilo pro děti tématické představení, promítání fotografií, dokumentu, diskuzi. Akce je přístupná široké veřejnosti a Malšovické děti oficiálně předají své dopisy zástupcům o.s. Surya, které odputují společně s první letní výpravou do Himalájí 25. května 2007.