Své umění předvedly děti všech ročníků. Ty nejmladší ukázaly cvičení a tanečky, starší žáci nacvičili pohádku O Perníkové chaloupce ale jako muzikál. Součástí akademie byla také módní přehlídka a samozřejmě zpívání a recitace. V zaplněném hledišti neseděli jen rodiče dětí ale také žáci a učitelé kamenické „speciálky“, pozvání přijali i zástupci kraje, který je zřizovatelem školy.