Po dvanácti letech skončila v čele města Eva Džumanová, novým starostou se stal Tomáš Kolonečný, který kandidoval stejně jako Džumanová za Starosty a nezávislé. Místostarostou zastupitelé zvolili Rudolfa Sochora z Místního hnutí za harmonický rozvoj. Pětičlennou radu pak doplnili Lenka Líbalová (MHHR), Tomáš Luft a František Štefáček (oba Domov).