KDY: Úterý 24. prosince
od 15 hodin
KDE: Evangelický kostel, Děčín
ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Podle evangelia zvěstovali andělé nad Betlémem narození Spasitele krásným zpěvem a také chválili lidi dobré vůle. A právě lidem dobré vůle je už po mnoho let vždy odpoledne na Štědrý den věnován koncert Děčínského barokního kvarteta. Z původní spíše rodinné akce vzniklo důvěrně přátelské setkání mnoha děčínských muzikantů a zpěváků, kteří během hodiny hrají a zpívají koledy, pastorální i varhanní skladby včetně slavnostních fanfár. Dobrou vůli pak mohou posluchači projevit tím, že dobrovolným vstupným přispějí na charitativní účely. Odměnou bude hudba starých mistrů, lidové koledy nejen české, ale také evropských národů v sólovém i sborovém provedení. Hodinka krásné hudby může přispět k vytvoření klidné a sváteční nálady. Akce se uskuteční v Evangelickém kostele v Děčíně na Štědrý den od 15 hodin.