KDY: Úterý 3. září od 16 hodin
KDE: ČVUT Děčín
ZA KOLIK: Zdarma

Otto Wichterle byl výjimečná osobnost. Měl klasické vzdělání a široký okruh znalostí. Obrovskou schopnost kombinace a vůli dosáhnout cíle. Většinu svého tvůrčího života prožil v politicky nepříznivých dobách. I v nich si zachovával pevné mravní postoje, pro které byl vysoce respektován. Jeho vědecký přínos i tvůrčí schopnosti jsou ceněny v mezinárodním měřítku. Wichterle byl světově proslulý český vědec a vynálezce, pracoval zejména v oblasti makromolekulární organické chemie, mezi jejíž zakladatele patřil. Proslulý je především svými objevy a vynálezy, které vedly k zásadnímu zdokonalení a celosvětovému rozšíření měkkých kontaktních čoček. Zavzpomínat si na profesora mohou lidé při Útercích s vědou, další z řady přednášek, které pravidelně probíhají v budově ČVUT Děčín.