Snažíme se svým mladým tanečním svěřencům ukázat, že tanec je záležitost stále moderní a že se dokážeme vyvíjet spolu s dobou a s trendy, které současná generace uznává a preferuje. Aby znalost klasických standardních a latinskoamerických tanců byla považována za naprostou samozřejmost,“ vysvětluje Petr Macek.

„Svým kurzistům nabízíme jako jediní v Teplicích ve spolupráci s Hotelovou školou kurz etikety a stolování, ve kterém si mladí mimo jiné osvojí chování na recepcích a rautech. V tomto speciálně vyhrazeném čase se setkají se svými vrstevníky, studenty hotelové školy, kteří se jim věnují díky svým zkušenostem, nasbíraných například z praxe při obsluze na Pražském hradě,“ doplňuje Alice Macková.

Manželé Mackovi stojí také společně s Tanečním klubem Styl-Dance Teplice za organizací prestižní taneční soutěže GRAND-PRIX Teplice, která letos oslavila již 16. ročník.

Pro Teplice pořádají Petr Macek s manželkou Alicí i další oblíbené kulturní akce. Již 4. rokem ve spolupráci se Statutárním městem Teplice a Domem kultury Teplice to je série letních Open air tančíren. Loni připravili pro tancechtivé zájemce Prvorepublikovou tančírnu a pro letošní rok chystají k výročí 30 let Sametové revoluce další unikátní taneční večer Sametovou tančírnu. 

V současné době přijímají Mackovi přihlášky do kurzů tance pro září až prosinec roku 2020 a vzhledem k tomu, že bývají vždy velice rychle naplněny, tak by případní zájemci neměli s elektronickým přihlášením otálet. Informace najdou na webových stránkách www.tanecniteplice.cz.