Ještě před příjezdem hasičů se pokoušel požár zlikvidovat hasič ve svém volnu, bydlící nedaleko místa události, ale nedostatek vody hrál proti němu.

Hasiči po příjezdu zdolali plameny za několik minut.


Tomáš Straka