Ti si tu rozdělali oheň a odhodili nedopalek cigarety, který požár způsobil. „Turisté procházející opodál po pěšině si všimli stoupajícího kouře a plamínků. Nejprve se požár snažili udupat a uplácat, nakonec však zavolali na pomoc děčínské hasiče, kteří s pomocí lopaty, krumpáče a vodních vaků místo požáru rozhrabali a bezpečně prolili vodou,“ uvedl vyšetřovatel požárů Miroslav Svoboda. Případ si převzala státní policie.