Námětem výcviku bylo osvojení si základní taktiky a návyků hasičů při rozvinutí hadicového vedení, průzkum budovy pro co nejrychlejší záchranu osob a efektivní zdolání  požáru. Prvními dvoučlennými skupinami bylo rozvinuto po schodišti do 3. nadzemního podlaží jednoduché vedení „C" od rozdělovače.

Průzkumné skupiny postupovaly se zavodněným proudem a za ztížených podmínek viditelnosti (zalepený zorník masky). Místnost pro výcvik je vybavena starým nábytkem, který hasičům práci záměrně ztěžuje.

Při lokalizování ohniska první skupinou se nedaleko ní zřítila nábytková stěna na skupinu druhou – proto bylo potřeba povolat záložní tříčlennou skupinu, která byla na místo vyslána s nosítky. Všichni hasiči se navzájem zachránili, výcvik s chybami vyhodnotili a v 18 hodin se po doplnění vody vrátili do zbrojnice.