Plnění plánu obnovy majetku

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají v rámci stavební sezóny postupně a rovnoměrně na celém jejím území působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací s sebou přinášejí rozkopané ulice a silnice, což způsobuje dopravní omezení, ale i zvýšenou hlučnost a prašnost v okolí po dobu stavby.

Bezpochyby jste to s nelibostí zaregistrovali i během svých prázdninových cest. Vždy se ale snažíme tyto doprovodné těžkosti omezit na minimum, proto naše stavby koordinujeme s vlastníky dalších sítí v komunikacích a s vlastníky či správci komunikací, aby k uzavírkám nedocházelo na stejném místě opakovaně. Klimatické podmínky letošního léta nám umožnily realizovat investiční akce v převážné míře zcela bezproblémově a v souladu s harmonogramem staveb, což je předpokladem splnění celoročního plánu. V těchto týdnech zahajujeme poslední naplánované stavby roku 2016, abychom je stihli dokončit ještě do nástupu zimy, kdy bude nutné na komunikacích provádět náležitou zimní údržbu.

Legislativní tlak na růst ceny vody

Objem prostředků, které SVS věnuje na obnovu majetku (jenž je z 60 % za svou životností), se rok od roku zvyšuje. Letos jde o 1,27 miliardy korun, a přesto se stárnutí majetku nepodařilo zastavit, protože potřeba investic do jeho obnovy je vyšší, než jsou finanční zdroje. Celých 25 % ceny vody si totiž nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj.

Logo SVS.Zdroj: Severočeská vodárenská společnost a. s.

Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. SVS i za těchto podmínek provádí obnovu majetku velmi efektivně, takže majetek je nadále provozuschopný. Meziroční změny v ceně vodného a stočného v regionu SVS jsou přitom minimální, bez výrazných skoků a víceméně kopírují inflaci. Je však nutné počítat s dalším legislativním tlakem na růst ceny vody, vyvolaným jak zpřísněním limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do technologií), tak výrazným zvýšením poplatků pro stát za podzemní i povrchovou vodu, kterou vodárenská společnost od státu musí nakupovat jako surovinu pro výrobu pitné vody.

Investice SVS v roce 2016 do vodárenské infrastruktury v rámci Ústeckého kraje
Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Ústeckého kraje stanoveny v uvedených objemech:
investice pro okres celkem (obnova a strategické)
Chomutov 15 staveb............77,5 mil. Kč
Děčín 18 staveb...........168,6 mil. Kč
Louny 16 staveb............78,6 mil. Kč
Litoměřice 24 staveb............116,7 mil. Kč
Most 16 staveb............72,9 mil. Kč
Teplice 25 staveb...........152,1 mil. Kč
Ústí n. Labem 15 staveb............106,3 mil. Kč

Některé stavby zahájené loni pokračují letos. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:
Okres Děčín: Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Chřibská – rekonstrukce ÚV (I/2017)
Okres Chomutov: Chomutov ul. Čelakovského, Politických vězňů a Dostojevského – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016)
Okres Litoměřice: Třebenice – rek. ČOV (XII/2016)
Okres Teplice: Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče (XI/2016).

Nyní jsou v realizaci nebo před zahájením v okresech Ústeckého kraje tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2016, s termínem dokončení:
Okres Děčín: Varnsdorf ul. Chmelařská – odstranění výústi (IX/2016), Šluknov vodojem Křížový Vrch – rek. vodojemu a vodovodu (IX/2016), Varnsdorf ul. Cyklistická, Dolní nábřeží, Kolínská – rek. vodovodu (IX/2016), Děčín Slovanská ul. – rek. vodovodu (X/2016), Děčín ul. Pod Vrchem – rek. vodovodu (XI/2016), Varnsdorf ul. Rybářská – rek. vodovodu (XI/2016), Šluknov – odstranění kan. výústí DC111 a DC112 (XI/2016), Šluknov – odstranění kan. výústi DC116 (XII/2016)

Okres Chomutov: Výsluní č. p. 79-92 – rek. vodovodu (IX/2016), Jirkov Hornická a Studentská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Jirkov Nový Březenec – rek. vodovodu (IX/2016), Klášterec n. O. – rek. 2 vodojemů Jezerní vrch (IX/2016), Okounov vodojem Kotvina – rek. a odstranění zákalu (IX/2016), Chomutov Bezručovo údolí – rek. vodovodu na přemostění (IX/2016), Kadaň ul. J. Švermy – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Chomutov ul. Osvobození a Sokolská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Jirkov ČOV – rek. kalových polí (X/2016), Chomutov nám. T. G. M., Křižíkova, ul. Purkyňova, Čechova – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Chomutov Táboritská ul. – rek. kanalizace (XI/2016), Chomutov Kosmova ul. u školky – rek. vodovodu (XI/2016), Údlice ČOV – posílení denitrifikace a nitrifikace (XI/2016), Křímov ÚV III. Mlýn – dovystrojení filtru (XII/2016)

Okres Louny: Žatec K Bezděkovu – rek. přivaděče (IX/2016), Chraberce – rek. přívodního a rozvodného řadu (IX/2016), Ročov – rek. vodovodu mezi č. p. 26 až 30 (IX/2016), Lenešice ul. Nádražní – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Žatec ČOV – plocha pro separaci odpadů (IX/2016), Žatec ul. S. Čecha – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Žatec – rek. vodojemu STP (X/2016), Žatec Hošťálkovo nám. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Postoloprty – rek. zásob. řadu z vodojemu a armat. komory (X/2016), Cítoliby ul. Zeměšská a Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Žatec ČOV – rek. hrubých česlí na obtoku (XI/2016), Louny ČOV – plocha pro separaci odpadů (XI/2016)

Okres Litoměřice: Litoměřice Lodní nám. a ul. Labská – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Štětí ul. Lukešova, Dlouhá, Komenského – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Třebušín Kotelice – rek. vodojemu a vodovodu (IX/2016), Roudnice n. L. ul. Horymírova, Krokova, Sámova, Neklanova – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Horní Beřkovice – rek. hrub. předčištění ČOV (X/2016), Žitenice Skalice – rek. vodovodu (X/2016), Žernoseky – rek. ozonizace úpravny vody (XI/2016), Litoměřice ul. Pokratická – rek. kanalizace (XI/2016), Libochovice Poděbradova ul. – rek. kanalizace (XI/2016), Malé Žernoseky Ústecká ul. – rek. vodovodu II (XI/2016), Velké Žernoseky úpravna vody – náhrada dvou vrtaných studní (XII/2016), Lovosice Barákova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2016), Roudnice n. L. Nerudova ul. – rek. kanalizace (V/2017), Chotěšov Nádražní ulice, Na Návsi – rek. vodovodu (XI/2016)

Okres Most: Hora Sv. Kateřiny – rek. přívod. řadu z vodního zdroje do VDJ Hora Sv. Kateřiny (IX/2016), Litvínov Vilová čtvrť – rek. kanalizace a vodovodu a převedení odpad. vod (IX/2016), Želenice – rek. přivaděče (X/2016), Havraň Saběnice náves – rek. vodovodu (X/2016), Litvínov, Horní Litvínov – rek. vodovodu DN 400 (X/2016), Most Dělnická ul. u Euromontu – rek. vodovodu (X/2016), Lišnice u viaduktu – rek. vodovodu (XI/2016), Lom ČOV – rek. provoz. objektu a hrub. předčištění (XI/2016), Most ul. Višňová a Rozmarýnová – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2016), Most ul. J. Ježka – rek. vodovodu (XI/2016), Most – rek. ČSOV Čepirohy (XII/2016), Most Dělnická, Tiskařská, Obchodní – rek. vodovodu (XI/2016), Most, nám. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017)

Okres Teplice: Teplice Dubská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Teplice ul. K Vápence – rek. vodovodu (IX/2016), Osek ul. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Ledvice ul. Mírová, Odboje, Hřbitovní – rek. kanalizace a vodovodu a odstran. výusti (IX/2016), Duchcov ul. Husova, Masarykova, nám. Republiky – rek. vodovodu (IX/2016), Hrob, ul. Mlýnská a Teplická, Mírové nám. a okolí – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Modlany – zkapacitnění ČOV (XI/2016), Duchcov Osecká ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Teplice ul. Klicperova a Sovova – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Teplice Alejní u Telecomu – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Bžany, Lhenice – náhrada zdroje Lhenice (XI/2016), Ledvice ul. Jiráskova a Tyršova – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Bílina – rek. vodojemu Pražské předměstí 1 (XI/2016)

Okres Ústí n. Labem: Trmice Koštov – rek. vodojemu a vodovodu (IX/2016), Homole u Panny Bláhov – rek. vodovodu (IX/2016), Homole u Panny – rek. ČOV (IX/2016), Řehlovice Radejčín – rek. ČS a navazujících řadů (X/2016), Ústí n. L. ul. Hrbovická a Majakovského – rek. vodovodua kanalizace (X/2016), Ryjice – rek. ČS Neštěmice-Srub (X/2016), Povrly Roztoky – rek. vodovodu a odstranění kanal. výusti (XI/2016), Chabařovice ul. Za Stadionem, Na Konečné, Řezáčova a Přestanovská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Ústí n. L. Předlice Kubistov – rek. vodojemu a ČS (XI/2016), Tisá – intenzifikace ČOV (IV/2017)

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.