ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci, říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Centrum pomůže při nemoci rodičů nebo jiné náhlé situaci

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů, přes nákup potřebného vybavení až po projekty pro zlepšení důstojného života ve stáří. Právě jedním z takových projektů je první představený v Ústeckém kraji.

Uchazečem o divokou kartu je centrum Kostka Krásná Lípa, p.o., které se zaměřuje pomoc sociálně slabým dětem, které nechodily do školky. Děti chodí v týdnu každý den odpoledne, tým pod vedením pedagoga s nimi pracuje rak, aby získaly chybějící znalosti a dovednosti, jako je osobní péče nebo jazykové návyky.

„Je to podstatné další přirozený vývoj dětí a hladký nástup do 1. třídy ZŠ. Děti zažívají úspěch a radost z učení a to pozitivně ovlivňuje jejich školní úspěšnost i dobré základy pro další život,“ řká Hana Volfová z komunitního centra Kostka.

říká Leona Mohrová z Oblastní charity Jilemnice, která centrum provozuje.

Prostředky z programu ČSOB pomáhá regionům využije centrum na osobní náklady pedagoga, asistentů a vedoucího klubu Včelka. 

Každý hlas se počítá 

O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.  

Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.
Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější. 
V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.