Nová benevolentnější pravidla programu nazvaného Pětadvacítka mají dostat finanční podporu k více živnostníkům. Žadatelé by měli podle ministerstva financí získat finanční prostředky v průběhu měsíce dubna a jednoduchý formulář pro vyplnění žádosti by měl být zveřejněn v řádu nejbližší dnů.

ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

„Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 korun za den. Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč,“ vypočítává ministryně financí Alena Schillerová, která podmínky Pětadvacítky začala měnit poté, se strhla lavina kritiky na neférovost původního návrhu.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)
Stát by měl pomáhat hlavně malým a středním firmám, říká Maláčová

Podle šéfa Podnikatelských odborů Radomila Bábka se zdá, že vláda pochopila, že její účelové jednání se živnostníky není průchozí. Nové podmínky Pětadvacítky vnímá jako férovější a bude sledovat, jak bude vláda své sliby plnit.

InfografikaZdroj: Deník„Vypadá to, že by na podporu v nouzi měli dosáhnout všichni OSVČ, což bylo cílem našeho snažení. Ukázalo se, jak je důležité nepřijímat jen trpně cokoliv, co vláda vymyslí,“ říká Radomil Bábek a zdůrazňuje, že tento příspěvek v nouzi musí začít co nejdříve sloužit k tomu, aby lidé, kteří ze dne na den přišli o příjmy, měli z čeho žít a živit své rodiny.

Také podle Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu je dobře, že ministryně Schillerová vyslyšela připomínky a obratem na jejich základě návrh Pětadvacítky upravila. Podnikatelé teď ještě musí podle něj jasně slyšet, že je stát ani v dalších týdnech a měsících nehodí přes palubu.

„Nová verze už pomůže téměř všem, ale důležité budou tři věci. Zaprvé – jak rychle se peníze dostanou k lidem? Zadruhé – už dnes musí stát říct, jaká pomoc přijde po konci dubna, kdy skončí toto opatření. Zatřetí – jak tát pomůže znovu rozjet podnikání živnostníků, které teď umrtvil?,“ konstatuje Tomáš Prouza.

#clanek|4544859#
 
K tématu:
Co musí OSVČ splnit v žádosti o příspěvek 25 tisíc?
– Musí jít o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
– Vykonávaná činnost je činností hlavní. Může jít i o činnost vedlejší, pokud však OSVČ současně nevykonává zaměstnání, ale třeba pobírá invalidní nebo starobní důchod, je na mateřské nebo rodičovské dovolené, pečuje o zdravotně postiženou osobu.
– OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
– OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
– Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
– Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednostránková žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Formulář bude Finanční správou představen v řádu nejbližších dnů.
– Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.
– Částka je 25 tisíc korun jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.
– O příspěvek bude možné žádat, jakmile bude finální podoba úpravy schválena Parlamentem a zapsána ve Sbírce zákonů, což má být nejpozději do 15. dubna. Pokud bude žádost podána před skončením období, za které se bonus vyplácí (tj. před koncem dubna 2020), žadatel odpovídá za to, že se uvedené údaje nezmění.

Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak nastalou situaci zvládáte.

Měsíčně podnikatel průvodce Lukáš David ze Znojma přijde o zhruba sto až sto padesát tisíc korun.
Zavřené penziony i hotely. Podnikatelé v oblasti turismu žijí jen z úspor

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník