ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Bezpečí a péče pro zvířata

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů pro děti i dospělé přes projekty pro zlepšení důstojného života ve stáří, až po nákup vybavení pro zlepšení prostředí. Právě jedním z takových projektů je třetí představený v Ústeckém kraji.

Uchazečem o divokou kartu je spolek Květina, z.s. který pomáhá dětem z vyloučených lokalit na Teplicku. V Klubu Magnet nabízí pestrou škálu volnočasových a vzdělávacích aktivit i služby sociální práce. Projekt integruje děti do běžného společenského života a pomáhá tak celkové kultivaci společenského prostředí v Dubí a okolí. „Zaměřujeme se na děti a mladistvé ze sociálně složitého prostředí, ohrožené sociálním vyloučením. Chceme zlepšit kvalitu jejich života a pomáhat řešit nepříznivou situaci, ve které se nacházejí. Smysluplné trávení volného času k tomu hodně pomáhá a učí děti dovednostem, které jim pomohou žít i v dalších letech běžným životem,“ říká Barbora Bočková z organizace Květina.

Prostředky z programu ČSOB pomáhá regionům využije spolek k nákupu sportovních potřeb, výtvarných pomůcek nebo hudebního vybavení.

Klienti se učí samostatnému životu a bydlení. Bojují s tím, že musejí užívat velké množství léků, což je celkově unavuje a oslabuje. Součástí práce s hendikepovanými je proto i aktivizace, která jim výrazně zlepšuje kvalitu života. „Rozhodli jsme se proto vybudovat tělocvičnu, kterou využijeme pro cvičení s našimi klienty a zlepšení jejich fyzické i duševní pohody. Zároveň bychom rádi dovybavili dílnu, kde probíhá terapie a nácvik motorických dovedností, který se klientům hodí jako příprava do zaměstnání,“ říká Kateřina Čermáková z obecně prospěšné společnosti Fokus.

Prostředky z programu ČSOB pomáhá regionům chce Fokus využít na nákup sportovních pomůcek a vybavení dílny.

Ochrana naší přírody před predátory
Ochrana naší přírody před predátory

Každý hlas se počítá
O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.  

Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.

Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější. 

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.