Přestože se hejtmanství snaží lákat do regionu turisty, Ústecký kraj patří v Česku návštěvností až na poslední příčky. Pro podnikatele a instituce se teď ale rýsuje možnost, jak se naučit turisty do regionu lákat.

Učit se bude v Ústí nad Labem

V pěti městech Česka – mezi nimi je i Ústí nad Labem, které přijde na řadu jako první, a to již 27. listopadu – proběhnou takzvané workshopy, zaměřené na využití MICE akcí. Cílem workshopu je povzbudit turistický ruch v regionech.

Účastníci workshopu se mimo jiné seznámí s problematikou MICE turistiky.

„Sem patří organizace široké škály různých akcí, například firemní akce, velké konference, vědecké kongresy nebo také menší sportovní či kulturní akce pro širokou veřejnost,“ uvedla Jana Palkovská z agentury Stance Communications.

Jak nalákat turisty

Důležitou součástí workshopu budou podle ní praktické ukázky projektů, které si již získaly jméno a zájem veřejnosti.

„Při řešení modelových příkladů se odborníci s účastníky workshopu zamyslí nad možnostmi, jak zatraktivnit turisticky dosud opomíjenou lokalitu,“ dodává Palkovská s tím, že odborníci poradí, jak v regionech organizovat akce těm, kdo o to mají zájem, ale přitom nevědí, jak na to.

Ať se postará hlavně kraj

„Nejsem proti tomu, aby se lidé učili propagaci,“ říká Karin Šeligová z agentury Czech Tourism s tím, že více by se měl do propagace regionu vložit kraj. „Měl by se zaměřit hlavně na veletrhy.“

Podle ní je také důležité, aby kraj vybral například dvě místa, která jsou turisticky atraktivní a dal je „dohromady“. To znamená, aby je nabízel turistům komplexně.

V Českém ráji pomáhá s lákáním turistů Sdružení Český ráj. Na fóru cestovního ruchu tu představili řadu projektů, které mají region turisticky oživit.
„V žádném případě nejde o samospásné projekty, které zachrání hoteliéry nebo majitele penzionů,“ upozorňuje ale Aleš Hozdecký, předseda správní rady Sdružení Český ráj s tím, že sdružení by mělo pomáhat podnikatelům s projekty a žádostmi o peníze z Evropské unie. Pro plánovací období 2007 až 2013 je připraveno celkem šest projektových oblastí. Samostatnou kapitolou je pak vybudování doplňkové infrastruktury v podobě cyklostezek, parkovišť nebo úprav vyhlídek a odpočívadel.