Přestože Ústecký kraj sousedí s Německem, lidé v regionu nemají příliš velký zájem dělat si státní zkoušky z německého jazyka.

„Pokud třeba v Německu přijmou člověka z Česka, mohou po něm chtít, aby do dvou let mluvil obchodní němčinou,“ říká Jaroslav Lejček z ústeckého úřadu práce. Zájem o jazykové státní zkoušky z němčiny se ale snižuje – lidé spíš preferují angličtinu a také francouzštinu. Navíc – státní jazyková zkouška z cizího jazyka nemusí být v cizině uznána. „To už ale přestává platit. Nově se na vysvědčení o státní zkoušce připisuje, jakému stupni v cizině tato znalost jazyka odpovídá,“ říká Stáňa Adrenacciová z ústecké Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Je to jediná škola na Ústecku, která státní zkoušky z cizích jazyků umožňuje lidem udělat. Kurz tu stojí 4 600 korun za rok, dochází se na tři hodiny týdně a zkoušky probíhají vždy ve dvou termínech – na podzim a na jaře. Zkouška se skládá ze dvou částí – z písemné a z ústní. „Písemná trvá čtyři hodiny a je složena ze čtyř částí – čtené, slyšené, psaní eseje a gramatiky,“ popisuje Adrenacciová. Nejhorší známka, jakou lze získat, je čtyřka. Kdo ji dostane, ten už není připuštěn k ústní zkoušce. Ta se skládá před komisí.

Cena za státní základní jazykovou zkoušku je 2 800 korun, za všeobecnou pak 3 300 korun. Kdo si myslí, že dobře ovládá jazyk, z něhož chce získat státní zkoušku, nemusí se účastnit kurzu. Jazykovými kurzy na škole projde 300 lidé ročně, ale kapacita tím ještě naplněná není.