Zatímco dříve většinou končili v evidenci úřadů práce, poslední dobou se absolventi škol uplatňují na trhu práce mnohem lépe. Důvod je zřejmý – firmy jen těžko shání nové lidi.
Na úřadech práce bylo v říjnu evidováno 2 420 absolventů škol. Oproti měsíci září jejich počet poklesl o 266. Doby, kdy se po letních prázdninách absolventi nahrnuli na úřady práce, už jsou pryč.
Podle Národního ústavu odborného vzdělávání došlo za poslední rok k největšímu poklesu nezaměstnaných absolventů od roku 1998.
Ačkoli stále platí pravidlo, že čím vyšší vzdělání, tím nižší nezaměstnanost, nejvýraznější pokles míry nezaměstnanosti zaznamenali studenti učebních oborů, a to až o jednu třetinu.
„Kvalifikovaných lidí je na trhu práce nedostatek,“ říká Jaroslav Lejček z ústeckého úřadu práce.
Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazují studenti vysokých škol. O vysokoškolské studium je také stále větší zájem – třeba na ústecké univerzitě studuje v současnosti již deset tisíc lidí, což je nejvíce v historii.
Dlouhodobě nízkou nezaměstnanost mají také zdravotnické obory. Výrazné zlepšení se už druhým rokem týká strojírenských oborů, což je dáno rozšířenou nabídkou pracovních míst hlavně v souvislosti se zahraničními investicemi v Česku, které vyžadují jednorázově vyšší počet pracovníků.
Naopak hodně nezaměstnaných absolventů je v zemědělských oborech, i když i tady došlo k meziročnímu poklesu.
Problémem budoucnosti by se mohli stát absolventi ekonomických maturitních oborů. Zatím jejich míra nezaměstnanosti není vysoká, ale odborníci mluví o „nadprodukci“ těchto studentů.
Zvýšenou míru nezaměstnanosti tradičně vykazují obory gastronomie, hotelnictví a turismus.