Ve hře je stipendium ve výši dvaceti tisíc korun. Studenti, kteří projeví zájema především splní podmínky, mohou na tyto peníze dosáhnout. V současnosti má kraj uzavřenou smlouvu s 225 studenty.
„Letos podalo žádost 75 nových žadatelů, jeden však nevyhověl kritériím,“ uvedl ústecký hejtman Jiří Šulc. Podle něj mohl kraj stipendiem uspokojit až sto lidí, jenže zájem není.
O stipendia mají zájem více dívky než chlapci. Nejvíce zájemců je pak z řad studentů ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ti představují 44 procent.
Kraj si nezájem nedokáže vysvětlit. „Buď jsou na tom rodiny tak dobře, že takový příspěvek od nás nepotřebují, nebo studenti nemají o nabízené peníze zájem,“ dodal hejtman s tím, že kraj stipendia možná málo propaguje