Závod vychrlil do ovzduší přes tři tuny zdraví nebezpečných látek. Včera to uvedlo občanské sdružení Arnika. Nejvíce oxidu uhelnatého zase vypouští elektrárny společnosti ČEZ.
Podle Arniky jsou lidé v Ústeckém kraji společně s krajem Moravskoslezským nejvíce zatíženi nebezpečnými látkami a chemikáliemi, které vypustí firmy do ovzduší, půdy či vody.
První místo patří společnosti Knauf kvůli vypouštění formaldehydu. Předseda Arniky Jindřich Petrlík uvedl, že látka už dva roky figuruje podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny mezi karcinogenními látkami. Mluvčí Knaufu Milan Křivohlavý nepopřel, že společnost loni skutečně vypustila přes tři tuny rakovinotvorných látek. Formaldehyd se ale podle něj během několika desítek minut rozloží. Křivohlavý dodal, že pro zdraví lidí nejsou emise formaldehydu z Knaufu nebezpečné. „Vše splňujeme podle stanovených limitů,“ tvrdí s tím, že letos chce Knauf emise formaldehydu snížit na polovinu.
„Splnění emisních limitů neznamená, že továrna neznečišťuje okolní prostředí,“ uvedla Miloslava Bačová z občanského sdružení Zdraví pro Krupku.
Po Knaufu vypouští podle Arniky nejvíce rakovinotvorných a mutagenních látek společnost Union Lesní Brána Dubí. Do ovzduší v kraji vypustila loni 1759 kilogramů rakovinotvorných látek. „To číslo souhlasí, víme o něm,“ uvedl obchodní ředitel společnosti František Buček. „Chceme ho snížit. Děláme proto opatření,“ dodal s tím, že konkrétnější být nemůže.
Na zdravotní rizika spojená s formaldehydem upozorňují odborníci.
„Je to látka, která může vyvolat pálení očí, kůže, horních cest dýchacích. Při dlouhodobé expozici může vést k rakovinotvornému bujení,“ varuje Josef Trmal, ředitel Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Podle Pavla Dlouhého, primáře infekčního oddělení Masarykovy nemocnice, byl dokonce formaldehyd dlouhodobě součástí dezinfekčních prostředků. Ze zdravotnictví byl však už vyřazen.
Loni se na prvním místě mezi rakovinotvornými látkami umístila společnost Chemopetrol Litvínov. Firma ale snížila emise benzenu a patří jí čtvrté místo.