I několik desítek tisíc korun musí v některých případech zaplatit vysokoškoláci, kteří nestihnou dostudovat včas a musí si dobu studia prodloužit. Poplatky za překročení doby se platí od roku 2001.
„Studentům se nevyplatí studovat déle,“ říká otevřeně mluvčí ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) Jana Šiková.
Ceník, jehož poplatky jsou dané zákonem, musí každého studenta vystrašit. Často jde až o desetitisícové částky; jejich výše se liší podle jednotlivých fakult.
Nejlevněji vyjde prodloužení studia na fakultě výrobních technologií a managementu, na filozofické fakultě a pedagogické fakultě. Pokud tu student bakalářského či magisterského programu překročí standardní dobu studia o více než rok a méně než dva roky, zaplatí za každých nových šest započatých měsíců 8600 korun.
U ostatních fakult jde ale už o výrazně vyšší částky – například na fakultě užitého umění a designu je poplatek až 45 500 korun.
To ale není všechno. Pokud někdo překročí standardní dobu studia o více než dva roky, sáhne do peněženky ještě mnohem hlouběji. Fakulta životního prostředí chce za každých započatých šest měsíců studia 28 600 korun a fakulta užitého umění a designu dokonce 60 700.
Není divu, že řada studentů nemá na poplatky peníze a univerzitě tak dluží.
„Centrálně se žádná evidence nevede, jedná se však o desítky studentů,“ uvedla studijní referentka Šárka Machátová s tím, že pokud se student stane vůči fakultě dlužníkem, dostane výzvu děkana fakulty k zaplacení. Pokud na ni nereaguje, je zahájeno disciplinární řízení.
„Pokud ani po disciplinárním řízení částku neuhradí, je to předáno právníkovi univerzity, aby řešil nastalou situaci soudní cestou,“ dodává referentka.
Podle Šikové mohou studenti žádat o snížení poplatků či jejich prominutí. Je možné také požádat UJEP o takzvaný splátkový kalendář; případně může být studentům poplatek prominut. Záleží na situaci jednotlivců.