Jedná se o projekt pro ženy bez práce, který usiluje o získání vyšší konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti žen. Ženy jsou do projektu vybírány z úřadu práce.
Projekt zapojuje do činnosti ženy se základním vzděláním či bez vzdělání, dlouhodobě nezaměstnané, a také ženy starší padesáti let. Využívá se zde vzájemné mezigenerační psychologické podpory.
První etapa vzdělávání proběhla od února do června. Z patnácti uchazeček jich sedm poté získalo práci.
Druhá etapa právě běží – začala v září a bude ukončena v prosinci. Účastní se jí 15 žen, které na konci dostanou rekvalifikační certifikáty.
Na projektu spolupracuje nejen úřad práce, ale také ústecká Univerzita J. E. Purkyně (UJEP), kde zkušení psychologové vyučují ženy sociální a komunikační dovednosti. Na Obchodní akademii v Pařížské ulici se pak ženy v kurzu naučí základům účetnictví, sociálně právnímu minimu a základům informační techniky.
Pokud by chtěla nějaká žena do kurzu přistoupit, pak jedině pokud by se uvolnilo místo, což se může stát v případě, že některá z žen kurz předčasně ukončí – třeba proto, že si najde práci.
Přistoupit do kurzu je však možné jen do určité chvíle, aby si byly ty ženy, které přistoupí, schopny doplnit probíranou látku.
Součástí tříměsíční výuky jsou dva vzdělávací víkendové pobyty mimo Ústí nad Labem. Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.