Mohou využít elektronický systém k jejich hlášení. Přestože systém platí už od minulého roku, spousta ubytovatelů o něm zatím ještě neví. Oznámení o ubytování cizinců od roku 2006 mohou zasílat elektronicky. Zatímco dříve při ubytování cizince zapsali hosta do ubytovací knihy, a poté museli ústřižek buď odeslat, anebo odnést na Cizineckou a pohraniční policii, nový systém jim celý proces značně usnadňuje.„Musí ale vlastnit elektronický podpis,“ říká Eva Jaklová, mluvčí severočeské Cizinecké a pohraniční policie s tím, že systém ubytovatelům šetří čas i námahu při vyplňování ubytovací knihy a lístků. Pokud tedy ubytovatel disponuje elektronickým podpisem a také má vybave〜ný počítač, může vést ubytova〜cí knihu elektronickou formou, a také oznámení o ubytovaných cizincích zasílat jednou za deset dní elektronicky. Je přitom jedno, zda jde o cizince z EU nebo třeba východních zemí. Česko totiž pohyb cizinců sleduje a chce mít informace o jejich pobytu. Je proto důležité, aby ubytovatelé cizince hlásili.„Můžeme ho pak snadněji dohledat – třeba když mu vyprší vízum,“ vysvětluje Jaklová jeden z důvodů. Ubytovatelé jsou přitom podle zákona povinni pobyt cizinců hlásit. Pokud tak neučiní, dopouští se správního deliktu, za což jim může podle Jaklové hrozit pokuta.