Dlouhodobě nezaměstnaní v Ústeckém kraji používají řadu fint, jak se práci vyhnout. Region patří na špičku v počtu nezaměstnaných v zemi – práci tu nemá přes padesát tisíc lidí. V průměru jsou lidé zaregistrovaní na úřadu práce dva roky.
Je to trochu paradox – některé firmy v regionu totiž nemohou najít potřebné pracovníky. Hlad je především po kvalifikovaných profesích.
Jenže řada lidí pracovat nechce. Přestože je úřady práce posílají s doručenkami do podniků a firem, vrací se s tím, že nebyli přijati. Sami ale nabízené místo odmítnout nemohou. „Pokud místo odmítnou, a nemají k tomu zákonné důvody, vyřadíme je z evidence,“ říká Renata Knápková, vedoucí oddělení zprostředkování ústeckého úřadu práce. O vyřazení z evidence ale lidé nestojí. Proto se sami „snaží“, aby je nikdo nepřijal.
„U výběrového řízení to zahrají tak, že je firma raději odmítne,“ říká Ladislav Kunc z mosteckého Úřadu práce. Je to jednoduché – lidé se na pohovoru chovají tak, aby udělali co nejhorší dojem. Firma je pak nechce, ale potvrdí jim, že na výběrové řízení přišli. A úřad práce je pak nevyřadí, protože k tomu nemá důvod. Další oblíbenou fintou je oblečení. Člověk, co jde na konkurz do společnosti, kde nechce uspět, se oblékne co nejhůře. Firma pak o něj pochopitelně nemá zájem. Úřady práce v kraji mají ve své evidenci řadu rekordmanů, kteří jsou v evidenci deset i patnáct let. Třeba na mosteckém Úřadu práce mají v evidenci člověka, který je zaregistrován od 14. listopadu 1994.
V Ústí nad Labem mají ale ještě větší „rekordmany“. V evidenci mají několik lidí, kteří se zaregistrovali již v roce 1992.
„Moc toho s nimi dělat nemůžeme,“ říká Knápková. Nepomáhají prý ani rekvalifikační kurzy, ani účast na poradenských skupinách. S trochou nadsázky se dá říct, že tito lidé chodí „do práce“ právě na úřad práce, kde se musí pravidelně hlásit. Tato povinnost se týká i jich. Termín, kdy mají přijít, jim určí zprostředkovatel.
Lidé, kteří mají kvalifikaci, obvykle najdou práci do šesti měsíců od zaevidování. Nejhorší je naopak situace u občanů se základním vzděláním. Většina z nich je proto na úřadu práce dva roky a více. Například v prvním pololetí letošního roku bylo v evidenci úřadů práce v Ústeckém kraji 36,6 procent nezaměstnaných více než dva roky. Nejhorší je situace na Mostecku – práci tu nemá deset tisíc lidí, z toho zhruba šest set lidí je bez práce déle než tři roky. Nárok na podporu ztrácí po šesti měsícíc