Během kontrol udělili 13 pokut ve výši 15 500 korun. Správní řízení proběhne v jednom případě.
Mezi nejčastější prohřešky prodejců patřilo neseznámení kupujícího s cenou, prodej výrobků bez řádných informacích o vlastnostech výrobku či chybějící návod v českém jazyce.