Odpověď: Ano, je obsažena v občanském zákoníku. Je ale třeba respektovat zákon č. 321/2001 Sb. , o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Zde jsou stanoveny další nutné náležitosti smlouvy o půjčce, úvěru nebo např. leasingové smlouvy. Součástí těchto smluv musí být zejména údaj o roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr. Zákon se však nevztahuje na : (1) smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, (2) nájemní smlouvu, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu, (3) půjčku poskytnutou bez úroku nebo jakékoli úplaty, (4) spotřebitelský úvěr na průběžné poskytování služeb, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek, (5) smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na částky nižší než 5 000 Kč nebo vyšší než 800 000 Kč; je-li uzavřeno více smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr za stejným účelem, považuje se pro tyto účely za jediný spotřebitelský úvěr souhrn všech těchto smluv, (6) spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.