Její inspektoři kontrolují jakost, zdravotní nezávadnost potravin, dodržování podmínek při uvádění potravin do oběhu všude tam, kde nedochází k úpravě masa, dále pak kontroluje dodržování stanovených podmínek a povinností při výrobě potravin rostlinného původu.
Za pochybení jsou nejčastěji ukládány pokuty za prodej potravin s prošlým datem použitelnosti, za nedodržování hygienických podmínek a při prodeji nebo výrobě potravin a za prodej klamavě označených potravin. Pokuty se pohybují řádově ve výši tisíců až stat
isíců korun. Při stanovení výše pokuty se přihlíží především k závažnosti.