Zapříčinila to zejména velký zájem o sezonní práce a ekonomický růst ČR. Pomáhá tomu i mnoho nových investorů v Ústeckém kraji, kteří vytváří nové pracovní místa.
Nezaměstnanost v Ústeckém kraji klesá již řadu měsíců. Podle Jaroslava Lejčka z ústeckého úřadu práce by mohl toto snižování klesat až do podzimu loňského roku.
„Průmyslové zóny v kraji, nabízejí mnoho nových míst a mohou snížovat nezaměsnanost dlouhodoběji,“ uvedl.
Přesto však region zůstává dlouhodobě regionem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti.
Nejhůře je tam Mostecko, Teplicko a Chomutovsko, ale právě v těchto oblastech by se mohla nezaměstnanost snižovat díky zmiňovaným průmyslovým zónám. V průmyslové zóně Triangle u Žatce například budují závody na výrobu LCD displejů a kompletaci televizorů japonské společnosti IPS Alpha a Hitachi. Investují přes pět miliard korun a během několika let zaměstnají až 4000 lidí. Do regionu přišlo i mnoho menších investorů, v Krupce na Teplicku otevřela závod izraelská společnost Tivall. Při výrobě vegetariánských potravin chce zaměstnat 250 lidí. Zatímco před rokem bylo v kraji celkově 66 479 lidí bez práce a úřady práce jim nabízely 3867 pracovních míst, dnes je počet nezaměstnaných o 10 000 nižší a volných míst je 6309.